Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Leven vanuit de toekomst!

28 Maart, 2019 - 20:00
Plaats: 
Lutten

28 maart 2019 

Door het geloof in de Here Jezus mogen wij proeven en smaken van de krachten van de toekomende eeuw. Dat betekent dat wij nu al iets mogen proeven van hoe het eens op de nieuwe hemel en aarde zal zijn. Maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Hoe kan je hier op een manier mee bezig zijn die inspireert en niet frustreert? Daarbij komen vragen aan bod als hoe ga je om met Gods nabijheid of het gemis daarvan, of genezing en als je niet genezing ontvangt. En zo is er nog veel meer te noemen. 

Een ieder die interesse hierin heeft is van harte welkom. 

Spreker zal zijn: ds. Jelle de Kok, predikant toeruster in de PKN via het Evangelisch werkverband 

Locatie: Gereformeerde kerk van Lutten, zaal achter de kerk. Anerweg Noord 8, 7775 AS Lutten  

Toegang is gratis. 

Koffie staat klaar vanaf 19:45, aanvang 20:00 einde 22:00u 

Opgave graag ivm organisatie bij Louise Hemstede per mail famhemstede@gmail.com

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband