Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

LIFEschool

 

Welkom bij LIFEschool


Vanaf september 2021 starten wij een éénjarige parttime school, die we LIFEschool hebben genoemd. Een traject wat van christenen echte discipelen maakt. Mensen die leven in de kracht van de Heilige Geest. We werken samen met een team van docenten die weten en doorleefd hebben waar ze over spreken. In deze jaarschool werken we in 5 modules op een praktische manier aan jouw vorming, geloof en bestemming.

Jezus zegt in Mattheus 6: 33: “Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en alles wat u nodig heeft zult u erbij ontvangen”. Dat is de werkelijkheid van een gelovige die vanuit zijn erfenis leeft in een diepe verbondenheid met God.

"Het is onze missie om jou te helpen groeien en te activeren in je bestemming."

We leggen een hele brede basis voor jouw identiteit als christen. Samen bouwen we aan een gezond karakter, een gezonde Bijbelse theologie en een sterk karakter. We zijn gericht op het zichtbaar worden van het Koninkrijk in jouw leven.  

Als je een partner hebt met wie je je leven deelt, dan is het echt heel fijn als je dit samen kunt doen. Het zal een zegen zijn voor je gezin en voor de relaties die je hebt.

Hartelijke groet,

 

LIFEschool - Introductie

Onze docenten


Voor de LIFEschool hebben we een zeer bijzondere samenwerking met docenten. Stuk voor stuk zijn het mensen die God op een gepassioneerde wijze dienen. Ze onderwijzen niet vanuit een boekje maar vertellen hoe God hen leidt en hoe zij Hem hebben ervaren. Ze delen ook datgene wat zij ontvangen hebben met jou en dat is een zeer bijzonder onderdeel van de school. Het gaat ons niet alleen en in de eerste plaats om informatie en cognitieve kennis, maar om transformatie en verandering van jou als christen. Je komt er dus echt anders uit!

 • LIFEschool - Docenten
 • LIFEschool - Docenten
 • LIFEschool - Docenten
 • LIFEschool - Docenten
 • LIFEschool - Docenten
 • LIFEschool - Docenten
 • LIFEschool - Docenten
 • LIFEschool - Docenten
 • LIFEschool - Docenten
 • LIFEschool - Docenten
 • LIFEschool - Docenten
 • LIFEschool - Docenten
 • LIFEschool - Docenten
 • LIFEschool - Docenten
 • LIFEschool - Docenten

Modules

De school bestaat uit vijf aaneengesloten modules, te weten:

Module 1:           Identiteit
In deze module bouwen we aan een persoonlijke relatie met God, Jezus en de Heilige Geest. Juist ook over de helper, die nog niet voor iedere vertrouwd is. We leren dieper wortelen in Gods genade en ontdekken hoe de geestelijke wereld ons leven beïnvloedt.

Module 2:           Relatie
God heeft ons aan elkaar gegeven. Ook als het gaat om geloof en navolging van Christus. We werken in deze module aan gezonde relaties met je partner, met je kinderen en vrienden. We zullen leren dat het lichaam van Christus het sterkst wordt wanneer je plaats inneemt, die God voor jou heeft. 

Module 3:           Principes
Het Koninkrijk van God breekt in deze wereld door waar christenen de principes van het Koninkrijk gaan leven. Wij helpen jou in deze module die principes te leren kennen en te leven vanuit een cultuur van eer. In deze module ontdek je hoe je een zegen bent en invloed uitoefent in Gods Koninkrijk. Ook spreken we over ‘heilig leven’, want zonder heiliging kunnen wij niet vruchtbaar zijn voor God.

Module 4:           De bediening, kracht en gaven van de Heilige Geest
Jezus manifesteert zich door de Heilige Geest. En het is de Geest die in ons woont en op ons rust, waardoor kracht en gaven werken door ons leven heen. Het is wel belangrijk om vanuit een gezonde identiteit deze gaven te leren kennen. Hoe passen we deze op een gezonde manier toe?                            

Module 5:           Bestemming en roeping
We willen heel duidelijk richting geven en investeren in de bestemming die God voor jouw leven heeft. We zullen laten zien hoe belangrijk geestelijke vaders en moeders zijn, hoe je mag omgaan met profetie en apostolisch gezag.

In 25 lessen gaan we als groep aan de slag met een fijn team van pastorale mensen die jou begeleiden en een team van docenten die weten waar ze het over hebben. Voor velen, zeker ook voor hen die afkomstig zijn uit de PKN en de traditionele kerken, is deze LIFEschool een zegen gebleken!

LIFEschool Amersfoort

LIFEschool Brandwijk 

LIFEschool - Modules
LIFEschool - Foto locaties

Getuigenissen (seizoen 2019-2020)

 

Praktische informatie

Waar?
De school zal op 2 locaties centraal in het land worden gegeven:

Brandwijk (ZH-Alblasserwaard)
Bedrijfsgebouw Bas van Zessen
Kerkweg 5

Amersfoort (GL)
Evangelische Hogeschool
Drentsestraat 1

Wanneer?

 • De start is in week 35 (September) 2021 en de school eindigt in week 26 (Juli) 2022.
 • De lesavonden zijn elke veertien dagen, dus om de week van 19:30-22:00.
 • De avonden in Brandwijk zijn op de maandagen, de avonden in Amersfoort zijn op de donderdagen.
 • Het totale programma beslaat dus 22 avonden en 4 zaterdagen.
 • Verder zijn de schoolvakanties zo veel mogelijk vrij gepland.

Verder moet je weten:

 • De school is modulair opgezet, maar kan niet als losse modulen worden gevolgd. Je kunt je alleen voor het hele jaar inschrijven.
 • In principe zijn we zoveel als mogelijk aanwezig. Het is niet vrijblijvend.
 • Indien de school geen doorgang kan vinden vanwege overheidsbeperkingen dan blijft uw registratie geldig. De start van de school zal dan een half jaar verplaatst worden. 

Wat zijn de kosten?

 • De kosten van de opleiding bedragen € 550,- per persoon voor een volledig schooljaar.
 • Echtparen ontvangen een korting als zij samen deelnemen, namelijk € 950,- per echtpaar.
 • Betaling geschiedt door middel van automatische incasso in 8 termijnen van € 68,75, of in geval van een echtpaar € 118,75 per termijn.
 • Wanneer u de kosten in 1x voldoet voor aanvang van de school ontvangt u een betalingskorting van 5% op het totaal bedrag.
 • De eerste incasso vindt plaats in augustus 2021.
 • Wanneer u tussentijds wilt stoppen met de opleiding is restitutie van het lesgeld helaas niet mogelijk. Ook dienen de resterende termijnen van de volledige opleiding te worden voldaan. In het geval van overmacht zullen we met elkaar in overleg gaan wat mogelijk is.
LIFEschool - Praktische informatie
LIFEschool - Alle antwoorden op je vragen

Hoe zit het met ...

Lees hier de veelgestelde vragen & antwoorden

Naar de FAQ

 

Deelnemers en team


Deze school is voor velen een intensief jaar. Daarom hebben we ervoor gekozen om met maximaal 60 cursisten per locatie van start te gaan. Deze groep wordt intensief begeleid door een vast kernteam.

We maken met elkaar de afspraak dat we op elkaar letten, te respecteren en elkaar tot zegen zijn. Samen trekken we op en zoeken we naar de kracht van God in dit proces.

De leerlingenbegeleiding ligt in handen van Bart en Anja Vel Tromp en de school wordt gepresenteerd en geleid door Leo van Wijngaarden.

Meer weten? Stuur een mail naar lifeschool@ewv.nl en wij beantwoorden deze.

 

LIFEschool - Schrijf mij in

Schrijf mij in

Ik ben er klaar voor en schrijf mij in voor de LIFEschool. Praktische en financiele afhandeling wordt je later over geinformeerd.

Binnenkort start de inschrijving