Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Lofprijs, bemoediging en voorbede in Diever

De vorm van deze avonden bestaat uit lofprijzing door muziek en zang. Daarna volgt een bespreking van een onderwerp. Vervolgens is er tijd voor gebed, persoonlijke voorbede ontvangen door gebedsteams of door het invullen van voorbedebriefjes.

De volgende data staan gepland voor het seizoen 2017-2018 (allen op woensdagavond):

  • 27 Sept. 2017 - Dhr. T. van Vliet over 'Herstel naar het evenbeeld van God'
  • 25 Okt. 2017 Ds. W. Ferguson - Leven in het Koninkrijk
  • 29 Nov. 2017 Ds. R. Kranen -Vriezenveen over 'Bevrijding'
  • 31 Jan. 2018 Ds. W. Noordzij - Leven door gebed
  • 28 Febr. 2018 Ds. J. de Kok – Wilsum over 'Genezing'
  • 28 Mrt. 2018 Ds. K.v.Marrum-Veenwouden over 'Geestelijke Gaven'
Als onderwerp zal er een keuze wordt gemaakt uit een van de hoofdstukken van de cursus Levend in Christus –(EVW) die in mei-juni 2017 in de Kruiskerk in Diever is georganiseerd.

Er is koffie vanaf 19.30 uur en de aanvang van het programma is om 20.00. De avond zal rond 21.45 worden afgerond. Allen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk en Dicky Hofman Dicky@beteretijden.nl (0521-591437)


Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband