Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Lofprijs, bemoediging en voorbede in Hoogeveen

De regionale werkgroep Lofprijzing en bemoediging van het Evangelisch Werkverband organiseert ook het komende seizoen Lofprijzings- en bemoedigingsavonden. In het najaar van 2017 en in het voorjaar van 2018 worden 6 bijeenkomsten gehouden in de Goede Herderkerk, Middenweg 14 in Hoogeveen. Aanvang 19.00 uur.

De thema’s van de avonden sluiten aan bij het boekje ‘De hoop die in ons leeft’ dat op de Gemeente Groeigroepen wordt gebruikt. De avond is daarmee ook uitermate geschikt om te bezoeken met de gehele Gemeente Groei Groep.

Er is veel ruimte voor het zingen van lofprijzings- en aanbiddingsliederen. N.a.v. het thema is er een overdenking en er is ruimte voor gebed en persoonlijke voorbede. Dit laatste houdt in dat er gebedsteams aanwezig zijn die heel persoonlijk willen bidden met iemand die daarom vraagt.

De data voor de avonden in 2017-2018 zijn:
08 oktober 2017 Ds. J. Kooistra, thema: Wij zijn een levende hoop
12 november 2017 Ds. J. de Kok, thema: Wij zijn heilig
10 december 2017 Thema: De overheid
18 februari 2018 Thema: De hoop die in ons leeft
18 maart 2018 Thema: Leven en lijden in het licht van de eeuwigheid
22 april 2018 Thema: De brullende leeuw

De muzikale begeleiding op zowel orgel als piano wordt in 2017 verzorgd door Jaap de Kok en in 2018 is de begeleiding in handen van Ineke Diphoorn. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee.

Voel je van harte welkom!

Contactpersonen:
Pieta Diphoorn, telefoon 0528-230911
Gea Ypenga, telefoon 0528-266266

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband