Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Tolboomweg 10
3784 XC Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Nieuws van Hans Maat

Geschreven door op Een persoonlijke update vanuit Hans.

Beste vrienden van het EW,

Graag informeer ik u en jou dat mijn directeurschap van het Evangelisch Werkverband tot een einde komt en ik op 31 oktober afscheid neem van het Evangelisch Werkverband. Na 11 jaren werkzaam te zijn geweest voor het EW, waarbij ik ooit wijlen ds. Hans Eschbach opvolgde, wilde ik u dat graag persoonlijk berichten. Deze brief is mede namens het bestuur opgesteld. 

Het bestuur van het Evangelisch Werkverband presenteert in de bijlage ook gelijk haar nieuwe directeur en dat is Janneke Plantinga (49) uit ‘De Wilgen’. Zij is voor u als lezer van onze nieuwsbrieven en uitgaven vast geen onbekende. Zij was al eerder de voorzitter van het EW en is ook de bedenker van ‘dehuiskerk.nl’. Met groot vertrouwen draag ik het werk aan haar over. Het is fijn dat het bestuur zo zorg draagt voor continuïteit en de overdracht vindt dan ook al vanaf het begin van de zomer plaats. In vele preken heb ik het gezegd: ‘Luister naar Jezus en doe wat Hij zegt’. Daarom is dit het moment waarop ik het EW los moet laten. Het bestuur en ondergetekende hebben Gods leiding daarin herkend. Mijn weg gaat verder en het wordt ongetwijfeld een avontuur. Het leven met de Geest is dynamisch en verrassend en voor mij is dat een ‘way of life’ geworden. Natuurlijk denkt u: “wat gaat hij eigenlijk doen?” Nu, mijn voornemen is om meer interkerkelijk en ook internationaal te werken met deels andere thema’s en tegelijkertijd blijf ik mij inzetten voor de geestelijke vernieuwing van de kerk en ons land. Daarom heb ik o.a. een nieuwe stichting gestart met de naam ‘Return of Hope’ waarover later meer. 

Lees de brief en de aankondiging