Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
NIEUW ADRES: Tolboomweg 10
3784 XC Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Pastor Wenzel Beukes

Geschreven door op “Handoplegging heeft mijn leven veranderd. Mijn vrouw en ik hebben negen jaar op het zendingsveld gewerkt. We werkten in een kleine kerk in Mozambique waar veel zieken waren. Maar als ik voor de zieken bad gebeurde er niets.

“Mijn vrouw en ik hebben negen jaar op het zendingsveld gewerkt. We werkten in een kleine kerk in Mozambique waar veel zieken waren. Maar als ik voor de zieken bad gebeurde er niets. We vertrokken in april naar Nederland, maar tot september achtervolgde dit mij. Ik vroeg God: Is er niet meer? Zouden deze mensen niet genezen moeten worden?” 

Op There is More vorig jaar liet Wenzel voor zich bidden door Randy Clark. De zondag na de conferentie werden hij en zijn vrouw ingezegend als pastors in hun nieuwe gemeente. Tijdens deze dienst werd hij krachtig aangeraakt door de Heilige Geest.

“Dat was alleen nog maar het begin van een hele beweging van de Heilige Geest waar ik niet van had kunnen dromen. Sinds de eerste zondag na There is More hebben er grote wonderen en genezingen plaatsgevonden in onze gemeente. De doop met de Geest door handoplegging en de overdracht van zalving hebben het leven van mij, mijn vrouw en dat van de kerk totaal veranderd.”

Bekijk zijn indrukwekkende getuigenis van hoe hij Gods liefde en kracht ervaart door wonderen en tekenen. 

Pastor Wenzel Beukes

 

Uitgelicht
Pagina Pastor Wenzel Beukes - Getuigenissen
Getuigenissen