Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Nieuws - There is More! naar 2020

There is More! conferentie 2019 naar 2020

We ontvangen veel vragen over het wel of niet doorgaan van There is More! 2019. U bent bezoeker of belangstellende van deze conferentie en daarom willen we u graag informeren. In dit bericht lichten we toe, hoe we tot het besluit zijn gekomen om in 2019 geen There is More! te organiseren. 

In het tweede halfjaar van 2018 en de eerste maanden van 2019 hebben we als Evangelisch Werkverband met elkaar gebeden, gereflecteerd en nagedacht hoe we vanuit de opdracht meer focus kunnen aanbrengen. We zijn een kleine organisatie en merkten dat we de dingen niet meer op een niveau konden doen die we graag wilden.  

Ook is nagedacht over wat onze plek is in het Lichaam van Christus en in het bijzonder voor de Protestantse Kerk in Nederland. We hebben elkaar in die periode de vraag gesteld: ‘Waarom doen we wat we doen, hoe organiseren we onszelf en wat kunnen we als kleine organisatie aan en wat niet?’. Eind 2018 heeft onze directeur, Hans Maat, een visienotitie geschreven. Begin 2019 is Hans Maat met sabbatical gegaan, een periode van rust en bezinning. Als kantoor zijn we verder gegaan met de ingeslagen weg en hebben we samen met Jelle de Kok met name de lokale onderwijslijn uitgewerkt, het vrijwilligersbeleid geschreven en interne werkprocessen verbeterd. Verder zijn we volop bezig geweest met het bouwen van de nieuwe website. Kortom, een in onze ogen vruchtbare periode vanaf de zomervakantie 2018, waarbij we ons realiseren dat het veel interne activiteit is geweest en de omgeving daar nog niet veel van ziet en ervaart. Helaas werkt de interne focus van de afgelopen periode ook door naar There is More! 2019.  

Uiteindelijk hebben we, hoewel niemand dat leuk vindt, het besluit moeten nemen om geen There is More! te organiseren in 2019. We begrijpen dat je dit misschien wel heel jammer zult vinden, omdat je er wellicht naar uitzag. Dat voelen we allemaal zo, in ons bestuur, onze staf, team en vrijwilligers, maar we denken volop na over de invulling van There is More! in 2020.  

Bekijk wat we doen