Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Discipelschapcursus ‘Acts29’

Acts29 is ontwikkeld door het EW en De Wittenberg. De cursus richt zich met name op protestantse kerken.

Je verlangt ernaar om Jezus te volgen en om Gods Koninkrijk - door jou heen - zichtbaar te laten worden. Je verdiept je relatie met God, je leert heel concreet om Jezus te volgen en om te leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Ook krijg je zicht op je eigen roeping en je leert om discipelschap persoonlijk vorm te geven in je eigen leven, je eigen omgeving, je eigen kerk. Acts29 daagt je uit om voluit te leven als leerling van Jezus.

Deelnemers gaan tijdens de cursus aan de slag met hun persoonlijke visie en missie en ze leren deze uit te leven in hun eigen context. De cursus bestaat uit 14 avonden en een weekend. Elke cursusavond begint met een gezamenlijke maaltijd.

Lees meer...

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband