Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Dorst naar geestelijke vernieuwing

"Afwezigheid van de Geest leidt tot slap christendom"

Dorst naar geestelijke vernieuwing
"Jezus vertelde de discipelen dat het beter was dat Hij weg ging, omdat de Heilige Geest dan zou komen. Daarmee doelde Hij op de grote oogst die moest worden binnengehaald. Dit zou gepaard gaan met de wonderen die zij zouden doen in de kracht van de Geest en in de naam van Jezus. Het is belangrijk om te beseffen hoeveel Jezus ons toevertrouwt," vertelt Hans Maat, directeur van het Evangelisch Werkverband.

"Jezus had een lichaam, maar de Heilige Geest is niet aan een lichaam gebonden. Hij kan zowel in China als in Peru zijn. En op al die plekken kan Hij ervoor zorgen dat mensen veranderen naar het beeld van Jezus: mensen komen tot geloof, genezen, leren hun vijanden lief te hebben, raken bewogen over hun buurt, bevrijden anderen in de naam van Jezus. Dan kom je aardig in de buurt van het Koninkrijk van God."

"Veel christenen in West-Europa begrijpen niet zoveel van de vervulling met de Heilige Geest. Dat leidt tot religiositeit, eenzijdige theologie en een slap christendom. Juist door het krachtige werk van deze bijzondere Persoon wordt ons leven achter Jezus aan, effectief en dus ook bovennatuurlijk. Jezus heeft ons niet maar wat aan ons lot overgelaten. Dan zou God aan macht hebben ingeboet. Hij heeft ons juist bekrachtigd. Ik vraag vaak aan de mensen: Zou Jezus ons bij de start van de kerk, tweeduizend jaar terug, alles geven en ons in het zicht van de eindstreep zwak achterlaten? Integendeel. Veel christenen leven wel zo, dankzij de historisch verklaarbare maar theologisch diep gewortelde overtuiging dat het Woord het vooral moet doen. Maar het is Woord én Geest." Veel christenen in West-Europa begrijpen niet zoveel van de vervulling met de Heilige Geest. Dat leidt tot religiositeit, eenzijdige theologie en een slap christendom.

Voorproefje
Volgens Hans Maat kregen de discipelen de kans om te oefenen met de persoon en de kracht van de Geest. "Lucas en Mattheüs geven aan dat Jezus hen bekleedde met kracht om het evangelie te verkondigen, demonen uit te drijven en zieken te genezen. Waar ze met ‘shaloom' ontvangen werden, moesten ze naar binnen gaan. Ik praktiseer dat ook en ik zeg dan ook wel: ik loop opnieuw stage bij Jezus en zit op de leerschool van de Heilige Geest. Ik nodig ieder uit om mee te doen. Iedereen. Het is zoals Spurgeon, de bekende opwekkingsprediker, al zei: Het is niet voor de giraffen maar voor de schapen. Wat de giraffen betreft: er is hoop, want in onze beweging zie ik, weliswaar mondjesmaat en wat voorzichtig, dat meerdere predikanten zich hiervoor openstellen."

"Vanaf Pinksteren zijn er altijd sterke Godsmannen en vrouwen geweest die door de kracht van de Heilige Geest het evangelie verspreidden. Ook vandaag zijn zij er en het is mijn indruk dat het er meer worden, dat de Wind opsteekt. De huidige jonge generatie staat er meer voor open en de liberale theologie is niet populair. Het Koninkrijk komt, wat zich trouwens ook uit in het intense lijden van vele vervolgde christenen. Ons motto is als Evangelisch werkverband: Leven in het Koninkrijk. Dat is voor ons een kerk in de kracht van Gods Geest die discipelen maakt, geen consumenten kweekt. Ik wil daarin graag voorgaan, zowel in het gewone als bijzondere." Vanaf Pinksteren zijn er altijd sterke Godsmannen en vrouwen geweest die door de kracht van de Heilige Geest het evangelie verspreidden. Ook vandaag zijn zij er en het is mijn indruk dat het er meer worden, dat de Wind opsteekt.

Gemeenschap met Jezus
"Er is alleen gemeenschap met Jezus door de Heilige Geest. Ik leer meewerken met zijn liefdevolle aanwezigheid. Ik leer handelen in zijn geweldige kracht, die wonderlijk genoeg door het geloof beschikbaar is. Daarin is Hij soeverein: de Geest bepaalt en ik probeer zijn leiding te verstaan. Wat ik ook doe en waar ik ook ben. Ik moet nog veel leren, maar ik weet: Hij bidt voor je als je zelf geen woorden vindt, Hij openbaart Jezus in je leven. Jezus is de doper, de doper met de Geest en met vuur. Wie wil in vuur en vlam staan voor Jezus? Als je omgang hebt met de Heilige Geest, dan draait alles in je leven om Jezus en ga je Hem gehoorzamen. Je wordt één met zijn lijden maar ook met zijn opstanding. Dat klinkt nooit zo aantrekkelijk, maar het is een vreugdevol leven, waarin je dorst naar meer van God toeneemt. Ik vind dat een belangrijke graadmeter: heb je dorst?"

Bron: CIP.nl 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband