Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Nieuwe logo Evangelisch Werkverband

Het Evangelisch werkverband heeft een nieuw logo in gebruik genomen. De website van het EW wordt ook vernieuwd en zal uiterlijk 1 oktober online gaan.

Hans Maat: "Het logo van het EW illustreert ons verlangen naar meer door Woord en Geest. We zijn een organisatie en beweging van geestelijke vernieuwing voor de kerk in Nederland, en dan met name binnen de Protestantse Kerk.

In het logo zijn Woord en Geest één: de vleugels van de duif als de bladzijdes van de Bijbel. Het Woord van God geeft ons voortdurend richting en laat ons wortelen in de kennis van God en Jezus Christus. De duif symboliseert onze concentratie op het werk van de Heilige Geest. We willen mensen brengen in een diepere relatie met de Heer Jezus Christus. Jezus Christus belichaamt de volmaakte wil van de Vader en doopt ons met de Geest en met vuur. Het vuur van de Geest bewerkt heiliging, maar ook grote passie voor het verlorene en daarmee voor evangelisatie. De kracht van de Heilige Geest leidt tot een dicipelschap waarin redding en verzoening, voorziening, genezing en bevrijding vanzelfsprekend zijn.

De fakkel en de vlammen staan symbool voor het vuur dat we ontsteken en overdragen in onze kerken. We zijn afhankelijk van gebed en daarom kent het EW al jarenlang een breed gebedsnetwerk van voorbede en gebedspastoraat.

Het logo is ook open en transparant en is ten diepste eenvoudig. Dit is ook wat de kerk in Nederland nodig heeft: open vormen van kerk-zijn die ontdaan zijn van alle ballast die niet leidt tot blijvende vrucht voor het koninkrijk.

Het Evangelisch werkverband is ook een netwerk van inspiratie, waarin allerlei mensen en bedieningen verbonden zijn en verbonden raken. We houden van een familiecultuur en willen samen met anderen optrekken voor de geestelijke vernieuwing van de kerk en ons land. De eenheid is voor ons vanzelfsprekend.

Vaak gaan we ongebaande wegen en pionieren in velerlei opzicht. We gaan dus mee met de duif die voortdurend in beweging is en willen daar zijn waar Hij aan het werk is. Wij zoeken Zijn wil en willen daar zijn waar Hij werkt en zegent."

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband