Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

EW presenteert nieuw boek Sam Storms

Sam Storms geeft in dit boek handreikingen voor een gezond functioneren van alle Geestesgaven in de plaatselijke gemeente.

‘Meer' nieuwe imprint voor boeken EW

EW introduceert boek Sam Storms (There is More 2017) over gaven van de Geest


Op 25 mei, op het jaarlijks Vernieuwingsfestival van het Evangelisch Werkverband (EW), werd door EW-directeur Hans Maat het boek ‘God in ons midden' van dr. Sam Storms gepresenteerd. Sam Storms is, naast dr. Randy Clark, de tweede hoofdspreker op de There is More! conferentie in september dit jaar. Op een heldere wijze bespreekt Stoms in ‘God in ons midden' een verkeerd gebruik van de gaven van de Geest en doet vervolgens evenwichtige handreikingen voor een gezond functioneren van alle Geestesgaven in de gemeente. Ieder deelnemer aan de There is More conferentie ontvangt 
dit boek.

Storms groeide op in een behoudend klimaat waarin de charismatische beweging werd bekritiseerd. Nu noemt hij zichzelf ‘charismatisch calvinist'. Hans Maat: "Met het boek introduceren we Sam Storms voor het grote publiek. Met zijn boek en met zijn komst slaan we bruggen tussen de charismatische beweging en onze traditie. Ook geven we door het boek meer aandacht aam de inzet van de gaven in de plaatselijke kerk of leefsituatie. We hebben Sam Storms gevraagd op de conferentie veel aandacht te besteden aan de gave van profetie. Ook zal hij getuigenis afleggen van de reis die hij als calvinist maakte in het ontdekken naar het méér van de Geest. De reis die Storms heeft gemaakt, is voor mij persoonlijk erg herkenbaar. Zelf houd ik van het geïnspireerde, onfeilbare Woord van God. Maar ik kan onmogelijk teruggaan naar de tijd dat ik de openbaring en de bedieningen van de Geest niet kende en Hem daarmee onbedoeld bedroefde. Het is immers Woord én Geest."

Meer, de nieuwe boekenlijn van het EW
‘God in ons midden' is de eerste uitgave van Meer, de nieuwe imprint van Uitgeverij Arrowz ten dienste van het EW. Het Meer-fonds beoogt de vernieuwing van de PKN en de bredere Nederlandse kerk, zodat zij terugkeert tot haar apostolische rol in de samenleving: effectieve evangelisatie, discipelschap in de kracht van de Geest, gemeentegroei en maatschappelijke transformatie. De volgende uitgave, ‘De opdracht om te genezen' door Randy Clark, verschijnt eind juni en zal eveneens gratis worden verstrekt aan alle deelnemers van de There is More! 2017.

Over het boek
Wat doe je als je verlangt naar meer van de Geest, maar een afkeer hebt van een verkeerd gebruik van de Geestesgaven? Hoe maak je ruimte voor de gaven zonder in te leveren op je trouw aan de Bijbel? De auteur, zelf calvinistisch predikant, bespreekt deze aarzelingen en legt vervolgens overtuigend uit hoe je de gaven gezond en effectief in de praktijk laat functioneren. Aan de hand van duidelijke Bijbeluitleg en allerlei praktijkvoorbeelden ontdekt de lezer hoe je in de eredienst, de huiskring en je privéleven ruimte creëert voor de Heilige Geest met al zijn werkingen, uitingen en gaven. De gaven van de Geest zijn geschenken van God aan de gemeente. Dit boek laat zien hoe we kunnen ontvangen. Als de Geest zo de ruimte krijgt, zullen zowel gelovigen als buitenstaanders verbaasd concluderen dat God werkelijk in ons midden is.

Sam Storms
Sam Storms (ThM, PhD) is de oprichter van Enjoying God Ministries en senior pastor van Bridgeway Church in Oklahoma City, Oklahoma. Sam heeft meer dan twintig boektitels op zijn naam staan en is een populair blogger. Ook is hij een veelgevraagd spreker in kerken en op conferenties in de Verenigde Staten en daarbuiten. Hij is bestuurslid van The Gospel Coalition en noemt zichzelf ‘charismatisch calvinist'. Hij is een hartstochtelijk pleitbezorger van een kerk die de soevereiniteit van God belichaamt door de Schrift als hoogste gezag te erkennen én door de Heilige Geest de volle ruimte te geven om zijn gaven uit te delen zoals Hij wil. Sam en zijn vrouw Ann wonen in Edmond, Oklahoma. Ze hebben twee kinderen en vier kleinkinderen.

Klik hier voor een inkijktekst of koop direct het boek. 


Productinformatie

Titel: God in ons midden
Subtitel: De gaven van de Geest in de praktijk
Auteur(s): Sam Storms
Prijs: € 19,95
ISBN: 978 94 92 726 00 1
Verschenen: 25 mei 2017
Afmetingen: 215 x 138 x 18 mm
Gewicht: ca. 370 gr
Omslag: paperback
Type: n.v.t.
Pagina's: 328 pag.
Uitgave: Meer, Haarlem

Meer is een imprint van Uitgeverij Arrowz, dienstbaar aan het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Informatie voor media:

Plaatje voorkant    : jpg-image voorkant God in ons midden
Plaatje achterkant  : jpg-image achterkant God in ons midden
Inkijktekst           : God in ons midden - inkijktekst

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband