Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

In vuur en vlam voor Jezus

Noord Nederland is in beweging Zo is er op 12 maart een Verdiepingsconferentie in Hoogeveen!

In vuur en vlam voor Jezus

Hoe kan jij gebruikt worden om het vuur in jouw kerk te versterken? 

De geschiedenis leert ons dat er vaak tijden zijn geweest dat het geestelijk gezien zeer slecht ging met de kerk. Er was gemakzucht en oppervlakkigheid. Geen verlangen om werkelijk Jezus te volgen en te vertegenwoordigen. In die situatie heeft de God van de opstanding keer op keer verandering gebracht. Door de kracht van de Heilige Geest heeft Hij zijn kerk telkens weer tot nieuw leven gewekt. Dit mag ons vandaag inspireren en motiveren in onze situatie. 

We zullen ons met de volgende vragen bezig houden:

 • Hoe heeft God het vuur van Zijn Geest doen oplaaien in de geschiedenis? Wat leren we uit de bijbel en de kerkgeschiedenis?
 • In wat voor omstandigheden gebeurde dat?
 • Hoe werden mensen daarbij toen ingeschakeld? Bijbelse voorbeelden en voorbeelden uit de kerkgeschiedenis.
 • Hoe kunnen wij vandaag ingeschakeld worden?
 • Wat was de uitwerking van opwekking toen?
 • Wat mogen wij vandaag verwachten.

Praktische gegevens:

 • Spreker: ds. Jelle de Kok
 • Datum 12 maart
 • Tijd: van 9.30-15.30
 • Onkosten: €10,00 (onkosten en materiaalkosten) te voldoen op de dag zelf. Er is tevens een collecte voor het Evangelisch Werkverband.
 • Catering: zelf brood meenemen en koffie en thee zijn voor eigen onkosten
 • Locatie: Goede Herderkerk, Middenweg 14, Hoogeveen
 • Info en opgave bij Bertha Cluistra, berthacluistra@gmail.com / tel. 0528-785806 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband