Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming » GemeenteGroeiGroepen

Workshops landelijke trainingsdag voor gespreksleiders

 

Lees hier meer over de diverse workshops op de trainingsdag.

 
Workshop ‘Concreet aan de slag, tools voor de kleine groep’ - Bram van Putten

In deze workshop gaan we in op vragen als: Hoe draag je bij aan veiligheid in de kleine groep? Hoe aan openheid en diepgang? Wanneer en hoe vraag je door? Hoe zorg je ervoor, dat de leden van je kleine groep en de Bijbel gehoord worden?

Ook gaan we in op de vraag hoe je, dat wat er in de kleine groep gebeurt, vruchtbaar kunt maken voor het persoonlijk Bijbel lezen van de groepsleden.

Met deze vragen gaan we samen aan de slag en krijgen zo tools voor de kleine groep. 

 

Workshop 'Geestelijke strijd' - dr. Gerrit Vreugdenhil

Dr. Gerrit Vreugdenhil zal het onderwerp geestelijke strijd behandelen. Hoe kun je dat onderscheiden op de kring en hoe ga je er op een goede, gezonde manier mee om.

Wie in Jezus gelooft en zich uitstrekt naar meer van de Heilige Geest, kan rekenen op verzet van de satan. Immers, waar God beweegt en de Geest werkt, is ook satan actief. In de workshop denken we na over geestelijke strijd, over wat ingangspoorten voor de boze kunnen zijn en wat we daartegen kunnen doen. 

 

Workshop 'De rol van gebed in de kleine kring' - ds. André Priem

We nemen de tijd voor toerusting, uitwisseling én gebed. We gaan samen met de volgende vragen aan de slag: Hoe krijg je verdieping en verbreding van het gezamenlijke gebed tijdens een GGG-avond? Waarom zou je dat eigenlijk willen? Welke gebedsvormen worden veelal gebruikt en zijn er ook andere, creatieve vormen?

 

Workshop 'Pastorale zorg in de kleine groep' - ds. Inge de Rouwe

In deze workshop gaan we in op vragen als: Hoe kun je onderlinge pastorale zorg bevorderen?  Hoe voorkom je moeilijkheden en vergroot je de mogelijkheden in de groep? Heb je als gespreksleider een andere rol dan de andere deelnemers? Wat kun je doen als iemand meer zorg nodig heeft dan de groep kan bieden?

Als je deze workshop gevolgd hebt, heb je meer inzicht gekregen in de mogelijkheden en grenzen van onderling pastoraat, weet je wat je zelf kunt doen om onderling pastoraat te bevorderen en wanneer en hoe je moet doorverwijzen.

 

Workshop 'Jeugdcultuur en kleine groepen' - Gerlof Wiersma

Tijdens deze workshop gaan we verder in op de invloed vanuit de jeugdcultuur op gespreksgroepen voor jongeren en jongvolwassenen. We maken in de praktijk duidelijk, hoe een gespreksgroep praktisch en inspirerend kan worden ingevuld. Daarbij wordt ook duidelijk wat verhinderend werkt en wat je vooral niet moet doen.

 

Workshop ‘Geestelijk ouderschap'- ds. Jelle de Kok

Wat is geestelijke ouderschap? Wat zegt de Bijbel daarover? Waarom is het zo belangrijk? Hoe kun je er invulling aan geven? Hoe kun je het praktiseren in relatie met een GGG of gesprekskring? Wat heb je zelf ervaren aan geestelijke ouderschap? Voor wie wil jij het zijn en hoe werkt dat dan? Met deze vragen gaan we aan de slag.

 

Workshop 'Een koninkrijk van kracht' door ds. Hans Maat

Ds. Hans Maat zal een workshop geven over een koninkrijk van kracht. Over hoe je met de kleine kring een avontuur aan kunt gaan op dit gebied. 

 

Workshop 'Sterk en moedig als Jozua' - ds. Peter Smilde

Ds. Peter Smilde is één van de schrijvers van het nieuwe GGG gespreksboekje Sterk en moedig als Jozua. Hij zal je bij de hand nemen om de opzet van het gespreksmateriaal te begrijpen, de mogelijkheden die erin zitten te gebruiken en de achterliggende visie te ontdekken. Met als bedoeling dat jouw groeigroep of kleine kring er echt door gezegend wordt. Ook is er gelegenheid feedback te geven, want het volgende boekje is al weer in de maak...

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband