Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Cursus Levend in Christus (start)

8 Januari, 2019 - 19:30
Plaats: 
Koudum (VOLGEBOEKT)
De cursus Levend in Christus is een verdiepingscursus voor ieder die meer wil leren over de gaven van de Heilige Geest, het gebed, genezing en bevrijding. Wij beschouwen het als een bijzonder mooie en ingrijpende cursus die christenen veel effectiever maakt in hun dienende taak. Zeker ook voor gebedsgroepen, mensen die Alpha geven, catecheten en jeugdwerkers een must! 
  
Locatie
Deze cursus wordt gegeven in Koudum. Contactpersoon is Marijke Boersma: cursuscommissie@baptisten-zuidwesthoek.nl 
 
Data en aanmelding
8 januari 2019
22 januari 2019
5 februari 2019
5 maart 2019
12 maart 2019
2 april 2019
9 april 2019
7 mei 2019 
Doel
De doelen voor de gemeente zijn:
• Opbouw van de gemeente door verdieping in geloof en praktisch discipelschap
• Bevorderen van een cultuur van gebed in de gemeente
De doelen voor de cursist zijn:
• Ontdekken wat het leven van een discipel van Jezus betekent
• Leren hoe dat leven in de praktijk kan worden gebracht in een gebedsteam of in pastoraal werk
• Toepassing van de gaven van de Heilige Geest in de praktijk
Deelnemers:
De cursus veronderstelt bij de deelnemers:
• Geloof in een persoonlijke God die in het dagelijks leven aanwezig is
• Geloof in de Bijbel als Woord van God
• Geloof in de inwoning en werking van de Heilige Geest
• Verlangen naar het dienen van de ander in de kracht van de Heilige Geest
 
Opzet:
Bij het opzetten en schrijven van de cursus waren dit de randvoorwaarden:
• Basis van discipelschap in de praktijk
• Aansluiten bij PKN doelgroep in taalgebruik en voorkennis.
• De cursus kan gegeven worden in 8 avonden of in 4 zaterdagen
• Cursus-werkboek: De tekst in het werkboek is niet alleen een leidraad voor het onderwijs, we richten ons er ook op dat de deelnemers de gekozen Bijbelteksten eigen maken. Het overdenken van de gekozen teksten uit het Woord van God en toepassing onder leiding van de Heilige Geest, vraagt van de cursusleider een getuigenis van het leven in Christus
• Praktijk: Tijdens de cursusavonden/-dagen is voldoende tijd ingepland voor het oefenen in kleine groepen
• Ervaren cursusleiders: Gekozen is om de cursus zoveel mogelijk door mensen te laten geven die ervaring met de cursus en met gebedspastoraat hebben opgebouwd. Dat kan een EW medewerker zijn, een eigen predikant of gemeenteleden, die ervaring hebben in de praktijk van gebedspastoraat en zelf de cursus hebben gevolgd. De cursusleider kan daardoor het leerproces beter begeleiden en helpen om het thema een plaats geven in de praktijk van de gemeente. Bij voorkeur zijn er evenveel cursusleiders als er kleine groepen zijn voor het oefenen in de praktijk
 
Vervolgtraject:
Er zijn verschillende mogelijkheden voor een vervolgtraject.
• Advisering bij het opzetten van een pastoraal team en/of coaching door het EW
• Training en/of coaching van cursusleiders door het EW
• Er worden door het EW jaarlijks netwerkdagen georganiseerd rond specifieke thema's, waarbij cursusleiders en deelnemers verder toegerust worden.
Zelf een cursus starten? Neem contact op met het EW: info@ewv.nl / 0342-460010

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband