Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Cursus 'Kom Heilige Geest'

30 Januari, 2019 - 20:00
Plaats: 
Oldekerk

Het evangelisch werkverband heeft een cursus ontwikkeld bij het ontstaan van de Protestantse kerk rond de bede: Kom Heilige Geest vernieuw uw kerk, vernieuw ons leven.

Opzet cursus

De cursus bestaat uit 3 avonden. En is een combinatie van onderricht en groepsgesprekken.

1e avond: Kom Heilige Geest: over wat de Heilige Geest doet in de schepping en de herschepping.

2e avond:Vernieuw uw kerk: over de gemeente te Efeze en wat wij daar van kunnen leren vandaag.

3e avond:Vernieuw mijn leven: over het zelf ontvangen van de Heilige Geest en dienen met de gaven van de Geest.

Cursusleider

Cursusleider is ds. Jelle de Kok (predikant te Wilsum). Hij is predikant toeruster in de PKN via het EW.

Praktische info

Data: 30 jan, 6 en 13 febr 2019
Tijd: 20.00-22.00 vanaf 19.45 koffie
Onkosten: €10,00 voor het boekje

Locatie:

Info/aanmelding: vóór 23 januari bij Janke Wierenga. 

Email: Telefoon: 

Er wordt een collecte voor het EW gehouden voor de voortgang en uitbreiding van het toerustingswerk

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband