Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Bemoedigingsavond - Uitnodiging

27 Maart, 2019 - 19:30
Plaats: 
Kruiskerk Diever, Kruisstraat 1a, Diever

Woensdagavond 27 maart is er weer een Bemoedigingsavond

Het thema is op dit moment nog niet bekend – maar zal  tzt bekend worden
gemaakt op de website www.kruiskerkdiever.nl en via de beamer.
Het thema zal worden uitgelegd door Ds. B. van Werven
 
U bent welkom vanaf 19.30 voor koffie of thee.
Het programma begint om 20.00 uur met aanbidding en lofprijs, dan zal er een uitleg zijn vanuit de Bijbel. Na deze overdenking is er een moment van gebed. Dit kan zijn een stil gebed, invullen van een gebedsbriefje, of voor je laten bidden door een gebedsteam.

Rond 21.30 sluiten we af met een gebed voor de gebedskist en het zingen van een zegenlied. Ook is er nog gelegenheid om na te praten en een glas fris.
 
Toegang is vrij, wel wordt een bijdrage gevraagd voor koffie en thee.

Voor meer informatie:
Ds. B. van Werven, voorganger@kruiskerkdiever.nl
Dicky Hofman – dicky@beteretijden.nl

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband