Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Cursus luisteren naar Gods stem

12 Juni, 2019 - 20:00
Plaats: 
Kampen

Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakelijk om luisterend te bidden. Maar: hoe doe je dit? Is er een Bijbelse basis voor? Hier staan we bij stil in deze cursus door middel van lezingen, groepsgesprekken en het ‘werkelijk luisteren’.

De cursus bestaat uit 3 dagdelen. En is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken.

1e deel Wandelen met God
2e deel Wacht op de Heer
3e deel Rivieren van levend water

 Cursusleider is ds. J. de Kok (Wilsum). Hij is predikant toeruster in de Protestantse kerk via het Evangelisch Werkverband

Onkosten : €10,00 voor het boekje

Er wordt een collecte gehouden voor het Evangelisch Werkverband om de geestelijke vernieuwing binnen de PKN te ondersteunen. Info en opgave

Data :12, 26 juni en 3 juli 2019
Tijd :20.00-22.00 vanaf 19.45 koffie
Onkosten : €10,00 voor het boekje
Locatie : De Westerkerk, Wilhelminalaan 97 Kampen

Voor opgave: Sylvia Bonestroo sbonestroo@gbadmin.nl of mobiel 06 31027929

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband