Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Luisteren naar Gods stem

26 Februari, 2019 - 20:00
Plaats: 
Lutten

Start 26 februari 2019

Om fijngevoeligheid te ontwikkelen voor Gods stem is het noodzakelijk om luisterend te bidden. Maar: hoe doe je dit? Is er een Bijbelse basis voor? Hier staan we bij stil in deze cursus door middel van lezingen, groepsgesprekken en het ‘werkelijk luisteren'.

Nog te volgen cursussen Luisteren naar Gods stem 2019

Opzet cursus

De cursus bestaat uit 3 dagdelen. En is een combinatie van onderwijs en groepsgesprekken.

1e deel Wandelen met God

2e deel Wacht op de Heer.

3e deel Rivieren van levend water.

Cursusleider

Cursusleider is ds. J. de Kok (predikant te Wilsum). Hij is predikant toeruster in de Protestantse kerk via het Evangelisch Werkverband

Praktische info

Datum: dinsdag 26 februari, dinsdag 5 maart en dinsdag 12 maart 2019

Plaats: De Rank, Anerweg-Noord 44, 7775AT, Lutten

Aanvang: 20:00 (koffie en thee vanaf 19:45 uur). 

Kosten: €10,- voor cursusmateriaal en onkosten koffie en thee. 

Opgave: Geef je op bij de cursusleider ds.jcjpost@gmail.com - ovv "Cursus luisteren naar Gods stem" 

Er wordt een collecte gehouden voor het Evangelisch Werkverband om de geestelijke vernieuwing binnen de PKN te ondersteunen. 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband