Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Tolboomweg 10
3784 XC Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Privacystatement

Privacystatement Evangelisch Werkverband

Het Evangelisch Werkverband - Stichting binnen de Protestantse Kerk (hierna te noemen ‘EW’) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en niet aan derden voor commerciële doeleinden ter beschikking gesteld. Wat kunt u van ons verwachten en aan welke regels houden wij ons?

Toepasselijkheid 
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
- Persoons gegevens van partners, donateurs, cursisten, deelnemers evenementen, nieuwsbrieflezers, bestuursleden, relaties en vrijwilligers; 
- Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website en webshop.

Verwerking van uw gegevens 
EW houdt een relatieadministratie bij van persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en kerkelijke richting. Wij gebruiken deze gegevens om u gericht te kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten, te informeren over ons werk en om financiële ondersteuning daarvan en om donaties te verwerken. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, cursussen of acties of als partner, donateur, cursist, deelnemer of vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldkaart. 

Het werk van het EW wordt voornamelijk gefinancierd door giften van partners, donateurs en via cursussen en bijeenkomsten. Het EW heeft een ANBI-status. 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt wijzigingen telefonisch doorgeven aan het secretariaat van EW: 0342-460010 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@ewv.nl
Het EW is verplicht een identiteitsbewijs te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonsgegevens in onze administratie. Zo’n verzoek kunt u ook per brief indienen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan het secretariaat van EW, Eendrachtstraat 29A, 3784 KA Terschuur. 

E-mail 
Wanneer u heeft aangegeven, dat u per e-mail geïnformeerd wilt worden ontvangt u onze e-mailnieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Het EW maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail hebt aangeklikt. Op deze wijze optimaliseert het EW haar informatie en stemt die beter af op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen/regio’s kunnen benaderen. 

Afmelden voor informatie via e-mail
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Onderaan ieder e-mailbericht bevind zich de afmeldknop. Maar het kan ook telefonisch: 0342 - 460010 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@ewv.nl.

Contact met leden, donateurs en relaties 
Het EW informeert haar partners en donateurs over haar werk via nieuwsbrieven, per e-mail en post. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van het EW te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Cookie-statement 
Het EW gebruikt op haar website cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging 
Het EW heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy-beleid 
EW houdt het recht het privacy-beleid te wijzigen. Als u vragen heeft over ons privacy-beleid, de verwerking van persoonsgegevens, opmerkingen of klachten over het EW, neem dan contact op met het EW: tel.nr. 0342-460010 of per e-mail info@ewv.nl.

Privacy beleid EW - Stichting binnen de Protestantse Kerk Nederland. Versie: september 2018.