Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Eendrachtstraat 29a
3784 KA Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Past het Evangelisch Werkverband bij mij?

Visie
Het Evangelisch Werkverband wil in de gezindheid van Christus de Protestantse Kerk op plaatselijk en landelijk niveau dienen. We geloven dat geestelijke vernieuwing alleen gestalte kan krijgen in de gezindheid van Christus en dat de Heilige Geest deze gezindheid in ons allen wil bewerken. 

Concreet betekent dit dat we de kerk van Nederland door de Heilige Geest in vuur en vlam willen zetten. Zo zal Gods Koninkrijk meer en meer zichtbaar worden in levens van mensen en in kerken. En dat niet voor een moment maar totdat Jezus terugkomt! We willen daar werken waar God al aan het werk is. Met liefde en kracht. Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest. 

  • De kracht van het denken: een denken los van God, of een denken verlicht en geïnspireerd door de Geest. 
  • De kracht van de wil: doorzetten en op eigen wilskracht verder, of een wil die gevormd is door Gods Geest en zich voegt naar wat God wil, door Zijn kracht.
  • De kracht van de emotie: positief blijven en mensen in eigen kracht opbeuren, of de vrede van Godervaren in je leven, door je op Jezus te richten. 

Missie
Het Evangelisch Werkverband is een vernieuwingsbeweging binnen de Protestantse Kerk die gelooft in voortdurende geestelijke vernieuwing van de Kerk. Zij wil de Kerk geestelijk leiden naar een diepere relatie met Christus en leren wandelen in de kracht van de Heilige Geest. Wij inspireren en rusten elkaar toe om van de komst van het Koninkrijk te getuigen.

Op wie richt het Evangelisch Werkverband zich?
Het Evangelisch Werkverband richt zich op de leden van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN), kerkenraden, voorgangers en predikanten in opleiding.

Wat doen wij?
Wij inspireren en begeleiden gemeenten die van hun Protestantse Kerk een bloeiende en levendige gemeente willen maken, een kerk die in deze wereld wil getuigen van Gods Koninkrijk. Aan kerkenraden, gemeenten, predikanten bieden wij daarvoor onderwijs, praktische oefening en lesmaterialen aan. Ook organiseren we seminars en conferenties, om mensen toe te rusten en te inspireren.

Motto
"Motto EW"