Evangelisch Werkverband
Evangelisch Werkverband
Tolboomweg 10
3784 XC Terschuur
0342-460010 - info@ewv.nl

Visie, missie en opdracht

‘We hebben discipelen nodig die discipelen maken’


Wie zijn wij?

Als Evangelisch Werkverband (EW) zijn we een netwerk van christenen en van plaatselijke kerken, afkomstig uit de Protestantse Kerk in Nederland en daarbuiten.

De leidende vraag voor ons luidt: ‘Hoe winnen we mensen voor Jezus Christus en maken we het koninkrijk van God zichtbaar op alle terreinen van het leven?’ Wij zijn een beweging van geestelijke vernieuwing, waarin we discipelen maken, kerken en gemeenschappen planten én leiders en voorgangers bemoedigen. Wij streven naar een levende kerk die luistert naar Woord én Geest en waarin het gaat over de werkelijkheid van Gods koninkrijk in ons midden.
Kortom: We hebben discipelen nodig die discipelen maken!

Wat is onze opdracht?

  • Wij zoeken naar wegen om de kerk diepgaand te vernieuwen en brengen innovatieve concepten in de kerk.
  • We streven naar meer ruimte voor de Heilige Geest die groei brengt in de kerk en we onderwijzen de principes van het Koninkrijk van God.
  • Binnen ons netwerk ontdekken en ervaren gelovigen en leiders meer van God, ontvangen onderwijs dat is gericht op de plaatselijke kerk of gemeenschap en ontwikkelen oefenplekken om discipelen te maken die hun omgeving/invloedsfeer veranderen.

Wat zijn wij als EW voor u en jou?
1. Een inspiratieplek waar je mag ontdekken en ontvangen.
Als EW organiseren wij al jaren conferenties en dagen waarin je mag ontvangen wat God je wil geven. We willen een inspiratieplek zijn voor jou.

2. Een leerplek waar je kunt groeien.
We willen graag een leerplek zijn waar jij je kunt ontwikkelen, samen met de mensen in jouw kerkelijke gemeente of plaats. Er zijn (en worden) cursussen en modulen ontwikkeld om te groeien in de relatie met Christus en de Heilige Geest.

3. Een oefenplek waar jij wordt gezonden in jouw wereld.
We willen jou helpen om te pionieren, een huiskerk op te starten of in een ander initiatief door te geven wat je hebt ontvangen en geleerd.

Voorgangers en leiders: theologische vernieuwing
Vanouds hebben wij veel aandacht voor predikanten, kerkelijk werkers en leiders. Onze theologische vernieuwing en inzichten willen we blijvend met hen delen.

Meedoen
Deze opdracht gaat over u en jou. Dus we nodigen je uit om mee te gaan doen. We doen het samen!