Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

There is More 2018 | USB stick MP4 Video


€50,00

De USB bevat alle sessies van There is More 2018
De prijs is inclusief verzendkosten.


Sessie 1 Hans Maat
Verlangen naar meer!| Longing for more
Sessie 2 Sam Storms
Hearing God’s Voice, Gods stem verstaan
Sessie 3 David Wagner
Heart of the Father, Hart van de Vader

Sessie 4 Robbie Dawkins

Doen wat Jezus deed. | Do what Jesus did
Sessie 5 Sam Storms
Openbaring door het woord en de Geest, The revelation from the word as opposed to relevation from the Spirit
Sessie 6 Robbie Dawkins
Geloof is risico nemen Faith is spelled R-I-S-K and impartation


Sessie 7 Gerrit Vreugdenhil
Delen in de zalving van Jezus Christus – Participating in the anointing of Jesus
Sessie 8 Robbie Dawkins
Het koninkrijk uitleven – living the kingdom
Sessie 9 Sam Storms
De profetische bediening van de plaatselijke gemeente: valkuilen en gevaren – The Prophetic ministry of the local church


Sessie 10 Robby Dawkins
Evangelisatie in de kracht van de Heilige Geest – Evangelizing in the power of the Holy Spirit
Sessie 11 David Wagner
Profetische bediening – Prophetic ministry
Sessie 12 Sam Storms
De Geest in lofprijzing en aanbidding, the Spirit in praise and worship
Sessie 13 Robbie Dawkins
De manifeste aanwezigheid van God | the manifest presence of God


Sessie 14 Sam Storms
Hoe geef je en toets je profetische woorden in de gemeente
Giving and testing prophetic words in the local church
Sessie 15 Robby Dawkins
Het Koninkrijk uitleven, Living the Kingdom

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband