Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Webwinkel

Boeken

HELP! Christus’ Gemeente is in nood €2,00

Bidden om de Bedieningen in de gemeente

In veel christelijke gemeenten is er vandaag een groeiende belangstelling en openheid voor het voortgaande werk van de Heilige Geest: voor de vervulling met de Heilige Geest en voor de toerusting met Zijn gaven. Deze situatie vraagt om leiding in de plaatselijke gemeenten en in het geheel van Christus’ Gemeente.

Hiervoor heeft de Here Jezus Christus bedieningen gegeven: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, enz. Dit boekje wil een bijdrage leveren aan bezinning op en gebed om deze bedieningen.


details
Profetie€5,00

Een welkome studie over een miskende gave en een vergeten opdracht

Profetie: een boodschap van God ontvangen en doorgegeven aan de christelijke gemeente, hier en nu. Is dat nog voor ons? Of is de Geest daarmee opgehouden na de voltooiing van het Nieuwe Testament?

Die laatste vraag is eeuwenlang met ‘ja’ beantwoord, omdat profetie als prediking werd verstaan. Maar dat antwoord is niet echt bevredigend. De Bijbel stelt profetie en prediking/onderwijs niet gelijk en zegt ook nergens dat profetie niet meer nodig is.


details
Streef om te profeteren! €2,00

Lessen voor beginners

In Christus’ wereldwijde Gemeente komen profetische gedeelten van de Bijbel hoe langer hoe meer aan de orde in prediking en toerusting. Dit gebeurt met het oog op de terugkomst van de Heere Jezus Christus en de komst van Zijn Koninkrijk voor Israël en de volken.

De gave van profetie én de bediening van profeet worden hoe langer hoe meer herontdekt. Er worden boeken over geschreven, conferenties aan gewijd, profetenscholen gehouden, enz.


details
De opdracht om te genezen€17,95

Jezus volgen in woord en daad

Veel westerse christenen zien het volgen van Jezus vooral als goed zijn voor je naaste en niet zondigen. Maar wist je dat zieken genezen in zijn naam er ook bij hoort? Jezus had veel aandacht voor zieke mensen en toonde hun de liefde van de Vader door hen te genezen. Hij gaf daarmee het voorbeeld aan zijn discipelen, die Hij vervolgens uitzond met de woorden: ‘Genees de zieken.' Die opdracht staat nog steeds, want ook voor ons geldt: Jezus volgen betekent de zieken genezen.


details
Doe wat Jezus deed€17,95

Het avontuur met God in het gewone leven

Het normale christelijke leven

Bij ‘doen wat Jezus deed’ denken we direct aan naastenliefde en sociale gerechtigheid, maar Jezus volgen is natuurlijk meer dan dat. Hij beval zijn discipelen ook: ‘Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit’ (Mat. 10:8). Die opdracht was niet alleen voor hen, maar ook voor ons.


details
Er is meer!€17,95

Wij verwachten te weinig! Aan God ligt het niet: in Christus heeft Hij ons vrije toegang gegeven tot al zijn hemelse rijkdommen.

Wij leven onder een open hemel en in een Koninkrijk van kracht, waardoor wij een wereld in nood echt kunnen helpen. Hij wil dat door ons heen doen, maar wij verwachten te weinig! In Er is meer! wijst de auteur ons de weg naar die open hemel, naar meer kracht, meer geloof, meer verhoorde gebeden en meer van Gods Geest.


details
God in ons midden€19,95

Wat doe je als je verlangt naar meer van de Geest, maar een afkeer hebt van een verkeerd gebruik van de Geestesgaven? Hoe maak je ruimte voor de gaven zonder in te leveren op je trouw aan de Bijbel?
details

Overwin je schaduwzijde€17,95

Voorkom moreel falen als leider door gezonde zelfreflectie

Voorkomen is beter dan genezen. Leiderschap is een riskante onderneming. Je kunt jaren bezig zijn met het opbouwen van je gemeente of bedrijf en dan plotseling, door een morele misstap, alles kwijtraken. Iedere leider heeft een schaduwzijde in zich, die soms pas zichtbaar wordt als er al veel schade is aangericht. De grote vraag is: hoe voorkom je zoiets?


details
Echt geloof€9,95

Echt geloof
Het geloof dat bergen verzet

Geen prestatie, maar relatie!
In de jaren twintig en dertig kreeg Charles S. Price wereldwijd bekendheid als baanbrekend evangelist. Tijdens zijn campagnes zag hij verlamden opstaan uit hun rolstoelen, bij blinden de ogen opengaan en terminale patiënten volledig genezen. Maar na afloop vroeg hij zich vaak met tranen in de ogen af: waarom worden zo veel zieken niet genezen?


details
Alle prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele verzendkosten. Bestellingen worden verstuurd op woensdagen. Spoed? Neem contact met ons op.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband