Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Webwinkel

Boeken

Echt geloof€9,95

Echt geloof
Het geloof dat bergen verzet

Geen prestatie, maar relatie!
In de jaren twintig en dertig kreeg Charles S. Price wereldwijd bekendheid als baanbrekend evangelist. Tijdens zijn campagnes zag hij verlamden opstaan uit hun rolstoelen, bij blinden de ogen opengaan en terminale patiënten volledig genezen. Maar na afloop vroeg hij zich vaak met tranen in de ogen af: waarom worden zo veel zieken niet genezen?


details
De gaven van de Geest€14,95

De gaven van de Geest zijn eigenlijk niets anders dan God zelf in ons. Sam Storms wil christenen helpen de angst voor het onbekende en de vrees voor emotionaliteit te overwinnen.
details

Pakket: Intimiteit – Identiteit – Autoriteit€29,95

Koop alle drie de boeken: 'Intimiteit', 'Autoriteit' en 'Identiteit' van Jan Pool in één keer voor de speciale prijs van €29,95 en krijg de reisgids - het materiaal voor kringen en gemeentes om de groepsreis langs het materiaal 'Intimiteit', 'Identiteit' en 'Autoriteit' te maken - er gratis bij.


details
Demonen en de macht van Jezus€12,50

Dit boek is geen receptenboek over bevrijdingspastoraat maar het is vooral een zoektocht rondom knellende vragen en vergeten thema's - een poging om net een laagje dieper te gaan dan de gangbare literatuur over de Dienst der Bevrijding.
details

Convergentie - Sam Storms€17,95

Het huwelijk tussen Woord en Geest


details
De gave van profetie€14,95

Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van profetie. Dat is wat Paulus gebiedt in 1 Korintiërs 14:1. Doen wij christenen dat ook in de praktijk? Mogen we inderdaad streven naar de gave van profetie? Of is dat gevaarlijk?
details

De profetenschool€17,95
Een onmisbaar handboek voor profeten
 
God roept nog steeds mannen en vrouwen tot de profetische bediening. Hun taak wordt niet altijd begrepen, maar profeten zijn van essentieel belang voor de kerk. Zij roepen het enorme potentieel in mensen tevoorschijn, zodat zij tot de bestemming kunnen komen die God voor hen heeft.
 
Deze vitale rol vereist wel een gedegen voorbereiding en de bereidheid om van meer ervaren profeten te leren.
details
Geestelijke strijd in de kracht van Jezus€13,50

Welkom in de strijd! Dat wordt tegen mensen gezegd die hun geloof in de Heere Jezus belijden. Geestelijke strijd hoort blijkbaar bij het geloof. Iedereen die in Christus gelooft, krijgt ermee te maken.                            


details

Gezag om te genezen€16,95

Geneest God vandaag nog? Belooft Hij in het Nieuwe Testament meer dan Hij vandaag kan of wil waarmaken? Waarom geneest de een wel en een ander niet? Geeft God gelovigen het gezag om te genezen? Ken Blue deed grondig onderzoek naar deze vragen. Hij wilde antwoorden die recht zouden doen aan de Schrift en aan een soevereine, liefhebbende en rechtvaardige God.


details
God verstaan€18,95

Groeien in vertrouwelijke omgang met God

Veel mensen verlangen ernaar om Gods stem te verstaan, maar vinden het lastig om te herkennen hoe God spreekt. Wanneer we wandelen met God is luisteren essentieel, maar vaak ook moeilijk. Het roept vragen op: Hoe weten we nu dat het Gods stem is en niet onze stem of die van een ander? Wat doen we als het niet duidelijk is wat God zegt of als Hij lijkt te zwijgen? Welke rol speelt de Bijbel in het luisteren en verstaan?


details
Alle prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele verzendkosten. Bestellingen worden verstuurd op woensdagen. Spoed? Neem contact met ons op.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband