Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Webwinkel

Cursussen

Als je alleen de geloofskar trekt€5,95

Als je verliefd bent, lijkt het nog niet zo'n groot probleem: je leven delen met een ongelovige partner. Maar wat doe je als het in de loop der jaren wel een struikelblok blijkt te zijn? Of hoe ga je om met een partner die beschadigd is door het christelijk geloof en er niets meer van moet weten?


details

Karpos Leerhuis - Leven met Moslims DVD€1,00

Hoe kijken we naar mensen die moslims zijn? Laten we ons leiden door angst? Of beseffen we dat Gods liefde en genade er ook voor hen zijn? Soms gedragen christenen zich als Jona. Ze zijn geroepen om getuigen te zijn, ook naar de moslimgemeenschap toe. Maar ze lopen er in de praktijk soms met een boog omheen.


details

Karpos Leerhuis - Royaal Leven€1,00

Dit deeltje in de Karpos Leerhuis reeks heeft een diaconale insteek. In enkele bijeenkomsten kan specifiek nagedacht en gesproken worden over bijbels rentmeesterschap, geld en goed. Deze module is ontstaan in samenwerking met Crown Life.
details

Karpos Leerhuis - Groeien in lofprijzing en aanbidding€1,00

In veel kerkelijke gemeenten groeit het verlangen naar verdieping van de lofprijzing en aanbidding: hoe geef je daar gestalte aan in de plaatselijke gemeente? 

Ronald Koops heeft hier voor het Karpos Leerhuis een speciale module over geschreven.

In deze cursus behandelt hij de vragen:

  • Wat is lofprijzing en aanbidding?
  • Wat is de kracht van muziek?
  • Hoe geef je lofprijzing en aanbidding een plaats in de eredienst?
    details
Karpos Leerhuis - Kom Heilige Geest€5,45

Persoon en werk van de Heilige Geest vormen wellicht in onze kerken een wat onderbelicht onderwerp. Toch is er een groeiende belangstelling en openheid voor het feit, dat God ook vandaag door Zijn Geest wil werken in het midden van de gemeente en in het leven van de gelovige.

Deze Karpos Leerhuis Cursus module is opgebouwd rond drie onderwerpen voor drie cursusavonden:

  • Kom Heilige Geest: er wordt benadrukt wíe de Heilige Geest is en wat Zijn werk is, ook voor ons vandaag.
  • Vernieuw uw kerk: hier bekijken we wat de gemeente in Efeze leert over persoon en werk van de Heilige Geest en wat wij daarvan kunnen leren voor de kerk vandaag.
  • Vernieuw mijn leven: geestelijke vernieuwing begint in ons eigen leven. Hoeveel ruimte is er voor Gods Geest in de werkelijkheid van ons bestaan? Durven we ons daarvoor open te stellen?
    details
Ruimte voor de Geest - Werkboek€4,95

Met de titel van dit cursusboekje wil ik aangeven dat ik mijzelf niet kan veranderen en ook de gemeente niet. Hoe meer de Geest ruimte krijgt in mijn leven en dat van de

gemeente, hoe meer leven en vernieuwing en inspiratie er zal zijn.


details
Alle prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele verzendkosten. Bestellingen worden verstuurd op woensdagen. Spoed? Neem contact met ons op.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband