Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Leven in het Koninkrijk - deelnemers 2015-2016


€7,95

Leven in het koninkrijk begint altijd en steeds weer bij Jezus. Hij is de koning van het koninkrijk. Maar leven in het koninkrijk gaat nog een stap verder. Het verandert je leven.

De zestien hoofstukken zijn dit jaar opgedeeld in drie delen:
1) Het koninkrijk is dichtbij: over de Koning, bekering en contact met de Koning
2) Verander nu je leven: de zeven hoofdzonden tegenover zeven deugden
3) De start en finish van het koninkrijk: het begin en einde van het koninkrijk

Bij dit materiaal zijn ook drie Do Events opgenomen.

Korte introductie:
Toen Jezus aan de wereld verkondigde dat het koninkrijk van God dichtbij was gekomen (Marcus 1:15), wist niemand wat Hij daar precies mee bedoelde, maar de mensen zagen voor hun ogen dat zieke mensen beter werden en bevroren harten weer gingen kloppen. Hij liet iets zien van de overweldigende liefde van God toen Hij stierf aan het kruis. Hij nodigt mensen uit binnen te gaan door de poort van het koninkrijk die Hij zelf geopend heeft. En: te leven in het koninkrijk.

Naast dit boekje voor de Deelnemers bevat het studiemateriaal dit seizoen:

1. Een Achtergrondenboekje 'Leven in het koninkrijk' met informatie voor de gespreksleiding.
2. Een setje Uitnodigingskaarten (20 stuks) om mensen uit te nodigen voor jouw GGG!

Uitgifte: augustus 2015

Alle prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele verzendkosten. Bestellingen worden verstuurd op woensdagen. Spoed? Neem contact met ons op.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband