Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Webwinkel

Groeigroepen

De hoop die in ons leeft - GGG gespreksstof 2017 - 2018€8,95

Op zoek naar geschikt materiaal voor je groeigroep of bijbelkring? Laat je dit jaar aanmoedigen door Petrus!

‘De hoop die in ons leeft' bestaat uit 16 programma's waarin belangrijke thema's aan de orde komen uit de eerste brief van Petrus voor de kerk van nu. Programma's over het volgen van Jezus in een tijd dat we als christenen in Nederland in de minderheid zijn. Een verwarrende tijd, omdat hoop nooit vanzelfsprekend is, maar altijd aangevochten. Maar samen gaan we hoopvol achter Jezus aan.

Dit boekje bevat gespreksvragen voor huiskringen en Gemeente Groei Groepen en achtergronden bij de bijbelgedeeltes. Ook zijn er 8 ‘hoopvolle verhalen' opgenomen met christenen uit kerk en samenleving. 


details
Leven met de Psalmen - GGG gespreksstof 2016 - 2017€8,95

Op zoek naar geschikt materiaal voor je groeigroep of bijbelkring? Laat je dit jaar aanmoedigen door de Psalmen!

‘Leven met de Psalmen' bestaat uit 16 programma's waarin belangrijke thema's en vragen uit de psalmen aan de orde komen. Dit boek bevat de vragen voor de deelnemers én de achtergronden die voorheen in een apart boekje uitgegeven werden. Ook nieuw in deze uitgave zijn tien kleine interviews met inspirerende mensen die iets hebben meegemaakt met God door de psalmen.

details

Leven in het Koninkrijk - deelnemers 2015-2016€7,95Leven in het koninkrijk begint altijd en steeds weer bij Jezus. Hij is de koning van het koninkrijk. Maar leven in het koninkrijk gaat nog een stap verder. Het verandert je leven.

De zestien hoofstukken zijn dit jaar opgedeeld in drie delen:
1) Het koninkrijk is dichtbij: over de Koning, bekering en contact met de Koning
2) Verander nu je leven: de zeven hoofdzonden tegenover zeven deugden
3) De start en finish van het koninkrijk: het begin en einde van het koninkrijk


details
Leven in het Koninkrijk - achtergronden 2015-2016€7,95

Leven in het koninkrijk begint altijd en steeds weer bij Jezus. Hij is de koning van het koninkrijk. Maar leven in het koninkrijk gaat nog een stap verder. Het verandert je leven!

Dit boekje met achtergrondinformatie biedt voor de gespreksleiders (en andere geïnteresseerden) inzicht in de context en geeft verdiepende informatie. 


details
Leven in het Koninkrijk - uitnodigingskaarten€2,50

Deze Uitnodiging/Welkomskaart 'Leven in het koninkrijk' is te gebruiken om mensen uit te nodigen voor jouw GroeiGroep. 
De kaarten worden geleverd in een set van 20 stuks. Eén set kost € 2,50.
Op de achterzijde van de kaart kan je aangeven wanneer en waar de GroeiGroep bij elkaar komt.
details

Over de grens met Paulus - Deelnemers 2014-2015€6,95Het nieuwe Groeigroepmateriaal voor het seizoen 2014-2015! We gaan 'Over de Grens met Paulus', omdat hij één van de meest opzoenbarende en invloedrijke leerlingen was van Jezus. Hij veranderde van een vijand tot volgeling. Dit jaar lopen we met Paulus mee en lezen uit het boek Handelingen.
De programma's zijn dit jaar korter en kernachtiger. Nieuw zijn de Do Events: learning by doing, zoals Jezus ook onderwijs gaf aan Zijn discipelen.
Over de grens met Paulus - Achtergronden 2014-2015€7,95Het nieuwe Groeigroepmateriaal voor het seizoen 2014-2015! We gaan 'Over de Grens met Paulus', omdat hij één van de meest opzoenbarende en invloedrijke leerlingen was van Jezus. Hij veranderde van een vijand tot volgeling. Dit jaar lopen we met Paulus mee en lezen uit het boek Handelingen.
De programma's zijn dit jaar korter en kernachtiger. Nieuw zijn de Do Events: learning by doing, zoals Jezus ook onderwijs gaf aan Zijn discipelen.
Let op: dit boekje is voor de gespreksleiders
Leven door de Geest - Achtergronden€1,00

Dit boekje bevat achtergrondinformatie voor de gespreksleiding bij elk van de 16 programma's in het GGG Deelnemersboekje 'Leven door de Geest.

Het is ideaal voor gespreksleiders, maar ook anderen die hun inzicht in de Schrift willen verdiepen hebben veel baat bij dit materiaal.
Als leerlingen (discipelen) van Jezus willen we leren leven door de Geest!


details

Over de grens - Uitnodigingskaarten€2,50Deze Uitnodiging/Welkomskaart 'Over de grens met Paulus' kunt u gebruiken om mensen uit te nodigen voor uw GroeiGroep.
De kaarten worden geleverd in een set van 20 stuks. Eén set kost € 2,50
Op de achterzijde van de kaart kunt u aangeven wanneer en waar de GroeiGroep bij elkaar komt.

De Uitnodiging/Welkomskaart hoort dus bij het GGG materiaal van seizoen 2014-2015 'Over de Grens' wat verder bestaat uit:
details
Leven door de Geest - Deelnemers 2013-2014€1,00

Dit boekje bevat gespreksstof voor de deelnemers voor 16 bijeenkomsten. Als leerlingen (discipelen) van Jezus willen we leren leven door de Geest.

In 16 hoofdstukken komen worden vier kernthema's uitgewerkt:
1. kennismaken met persoon en werk van de heilige Geest;
2. vervulling door en inwoning van de heilige Geest;
3. leven in de kracht van de heilige Geest (onze gaven en passie inzetten in Zijn dienst)
4. leren luisteren naar de heilige Geest (bijv. rond genezing en bevrijding en het beoefenen van gerechtigheid)
details

Alle prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele verzendkosten. Bestellingen worden verstuurd op woensdagen. Spoed? Neem contact met ons op.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband