Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Webwinkel

Groeigroepen

Sterk en moedig als Jozua€8,95

Jozua kreeg de opdracht Kanaän binnen te trekken. Als jongeman liep hij daarvoor ‘stage’ bij Mozes en leerde wat hij nodig had: waar haal je je kracht vandaan voor de strijd?


details
Onderling Pastoraat in de Kleine Groep€5,00

Hoe kun je onderlinge pastorale zorg bevorderen? Hoe voorkom je moeilijkheden en vergroot je de mogelijkheden in de groep? Heb je als gespreksleider een andere rol dan de andere deelnemers? Wat kun je doen als iemand meer zorg nodig heeft dan de groep kan bieden?


details
De hoop die in ons leeft - GGG gespreksstof 2017 - 2018€8,95

Op zoek naar geschikt materiaal voor je groeigroep of bijbelkring? Laat je dit jaar aanmoedigen door Petrus!

‘De hoop die in ons leeft' bestaat uit 16 programma's waarin belangrijke thema's aan de orde komen uit de eerste brief van Petrus voor de kerk van nu. Programma's over het volgen van Jezus in een tijd dat we als christenen in Nederland in de minderheid zijn. Een verwarrende tijd, omdat hoop nooit vanzelfsprekend is, maar altijd aangevochten. Maar samen gaan we hoopvol achter Jezus aan.

Dit boekje bevat gespreksvragen voor huiskringen en Gemeente Groei Groepen en achtergronden bij de bijbelgedeeltes. Ook zijn er 8 ‘hoopvolle verhalen' opgenomen met christenen uit kerk en samenleving. 


details
Over de grens met Paulus - Deelnemers 2014-2015€6,95Het nieuwe Groeigroepmateriaal voor het seizoen 2014-2015! We gaan 'Over de Grens met Paulus', omdat hij één van de meest opzoenbarende en invloedrijke leerlingen was van Jezus. Hij veranderde van een vijand tot volgeling. Dit jaar lopen we met Paulus mee en lezen uit het boek Handelingen.
De programma's zijn dit jaar korter en kernachtiger. Nieuw zijn de Do Events: learning by doing, zoals Jezus ook onderwijs gaf aan Zijn discipelen.
Over de grens met Paulus - Achtergronden 2014-2015€7,95Het nieuwe Groeigroepmateriaal voor het seizoen 2014-2015! We gaan 'Over de Grens met Paulus', omdat hij één van de meest opzoenbarende en invloedrijke leerlingen was van Jezus. Hij veranderde van een vijand tot volgeling. Dit jaar lopen we met Paulus mee en lezen uit het boek Handelingen.
De programma's zijn dit jaar korter en kernachtiger. Nieuw zijn de Do Events: learning by doing, zoals Jezus ook onderwijs gaf aan Zijn discipelen.
Let op: dit boekje is voor de gespreksleiders
Alle prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele verzendkosten. Bestellingen worden verstuurd op woensdagen. Spoed? Neem contact met ons op.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband