Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vorming

GemeenteGroeiGroepen

vorming_ggg.jpg

De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren.

There is more! Next

Deze conferentie is bedoeld om onderwijs te ontvangen over de persoon en het werk van de Heilige Geest.  

In Christus verbonden

Cursus verdiepend pastoraat, innerlijke genezing en bevrijding voor predikanten en kerkelijk werkers     

GGG-materiaal seizoen 2018/2019 over Jozua

Het nieuwe Gemeente Groei Groep materiaal voor seizoen 2018 / 2019 is nú beschikbaar:

Bestel nu: Sterk en moedig als Jozua

GGG-materiaal seizoen 2018/2019 over Jozua

Jozua leert ons wat geestelijke strijd is. Leer je mee?

Retraites

Toe aan tijd voor gebed, bezinning en dankzegging? Bezoek dan een van de retraites georganiseerd vanuit de werkgroep Gebed. Het zijn dagen om stilgezet te worden, om Gods aangezicht te zoeken in lofprijzing, dankzegging en bijbellezing, om te bidden voor ons land, voor je eigen kerk of gemeente, voor wat dan ook.

Er zijn retraites voor gebed en vasten:
- Donderdagmorgen 4 t/m zaterdagmiddag 6 april in Leuvenheim;
- Donderdagmorgen 13 t/m zaterdagmiddag 15 juni in Leuvenheim.

Ds. Jelle de Kok - predikant-toeruster

Toerusting voor predikanten, coaching voor kerkenraden en cursussen voor gemeenteleden. Ds. Jelle de Kok is al jaren betrokken bij het werk van het Evangelisch Werkverband: geestelijke vernieuwing voor de traditionele kerk. Wie is Jelle de Kok? 

Jelle: "Veel mensen hebben wel een verlangen naar meer van de Geest, maar weten niet hoe ze dat vorm kunnen geven. Daarin wil ik graag behulpzaam zijn door bemoediging van predikanten, door visie te delen met kerkenraden en door gemeenteleden toe te rusten."

Interview Jelle de Kok over Gemeente Groeigroepen

In de vooravond aan de start van het nieuwe Groeigroepseizoen interviewde het ND Jelle de Kok, voorzitter van de werkgroep die jaarlijks een uitgave schrijft.

‘De hoop die in ons leeft

‘De hoop die in ons leeft'

 

Syndicate content

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband