Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vorming

GemeenteGroeiGroepen

vorming_ggg.jpg

De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren.

Bouwstenen Bijbel School

BBS klein.jpg

Leren, ontdekken, verlangen en groeien: Dat is waar de Bouwstenen Bijbelschool voor staat. Het is onze missie dat gemeenteleden meer verlangen naar God, Jezus en de Geest in hun leven.

GGG-materiaal seizoen 2018/2019 over Jozua

Het nieuwe Gemeente Groei Groep materiaal voor seizoen 2018 / 2019 is nú beschikbaar:

Bestel nu: Sterk en moedig als Jozua

GGG-materiaal seizoen 2018/2019 over Jozua

Jozua leert ons wat geestelijke strijd is. Leer je mee?

Ds. Jelle de Kok - predikant-toeruster

Toerusting voor predikanten, coaching voor kerkenraden en cursussen voor gemeenteleden. Ds. Jelle de Kok is al jaren betrokken bij het werk van het Evangelisch Werkverband: geestelijke vernieuwing voor de traditionele kerk. Wie is Jelle de Kok? 

Jelle: "Veel mensen hebben wel een verlangen naar meer van de Geest, maar weten niet hoe ze dat vorm kunnen geven. Daarin wil ik graag behulpzaam zijn door bemoediging van predikanten, door visie te delen met kerkenraden en door gemeenteleden toe te rusten."

Interview Jelle de Kok over Gemeente Groeigroepen

In de vooravond aan de start van het nieuwe Groeigroepseizoen interviewde het ND Jelle de Kok, voorzitter van de werkgroep die jaarlijks een uitgave schrijft.

‘De hoop die in ons leeft

‘De hoop die in ons leeft'

 

Boek Randy Clark: De opdracht om te genezen

De opdracht om te genezen: dit boek combineert praktijkervaringen met grondige, Bijbels onderbouwde kennis op het gebied van genezing.

GGG in de regio

Inspiratie, visie en motivatie voor de hele Gemeente Groei Groep op verschillende locaties in het land.

Permanente educatie

Permanente Educatie Predikanten (PEP) is een onderwijsprogramma voor afgestudeerde theologen, kerkelijk werkers en predikanten.

Als werker in de kerk mag je je inzetten voor de verkondiging van het Woord van God of een speciale taak in de gemeente. De uitdaging is dit werk te doen in een gemeente die midden in de samenleving staat. De variatie en ontwikkeling vragen voortdurende leerontwikkeling van predikanten en kerkelijk werkers. Je hebt meer nodig dan alleen de kennis en boeken die je tijdens je studie theologie opdeed.

Syndicate content

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband