Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vorming

Levend in Christus

De cursus Levend in Christus is een verdiepingscursus voor ieder die meer wil leren over de gaven van de Heilige Geest, het gebed, genezing en bevrijding.

GemeenteGroeiGroepen

vorming_ggg.jpg

De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren.

In Christus verbonden

Cursus verdiepend pastoraat, innerlijke genezing en bevrijding voor predikanten en kerkelijk werkers     

GGG-materiaal seizoen 2018/2019 over Jozua

Het nieuwe Gemeente Groei Groep materiaal voor seizoen 2018 / 2019 is nú beschikbaar:

Bestel nu: Sterk en moedig als Jozua

GGG-materiaal seizoen 2018/2019 over Jozua

Jozua leert ons wat geestelijke strijd is. Leer je mee?

Ds. Jelle de Kok - predikant-toeruster

Toerusting voor predikanten, coaching voor kerkenraden en cursussen voor gemeenteleden. Ds. Jelle de Kok is al jaren betrokken bij het werk van het Evangelisch Werkverband: geestelijke vernieuwing voor de traditionele kerk. Wie is Jelle de Kok? 

Jelle: "Veel mensen hebben wel een verlangen naar meer van de Geest, maar weten niet hoe ze dat vorm kunnen geven. Daarin wil ik graag behulpzaam zijn door bemoediging van predikanten, door visie te delen met kerkenraden en door gemeenteleden toe te rusten."

Interview Jelle de Kok over Gemeente Groeigroepen

In de vooravond aan de start van het nieuwe Groeigroepseizoen interviewde het ND Jelle de Kok, voorzitter van de werkgroep die jaarlijks een uitgave schrijft.

‘De hoop die in ons leeft

‘De hoop die in ons leeft'

 

Boek Randy Clark: De opdracht om te genezen

De opdracht om te genezen: dit boek combineert praktijkervaringen met grondige, Bijbels onderbouwde kennis op het gebied van genezing.

Syndicate content

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband