Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vorming

Cursus Luisteren naar Gods stem

Cursus Luisteren naar Gods stem

Bij het onderzoek rondom de cursus en het thema ‘persoonlijke voorbede' bleek dat veel gemeenteleden in een ‘doorsnee-PKN-gemeente' weinig ervaren van Gods aanwezigheid in hun leven, of zich hier niet van bewust zijn. Er is daardoor ook meestal geen sprake van een intieme, persoonlijke relatie met God. Dit belemmert het groeien in geloof en in discipelschap.
Om deze reden is de cursus ‘Luisteren naar Gods stem' ontwikkeld.

EW-partner worden

Word EW-Partner (en ontvang meteen 20% korting voor There is More! Next)

Samen met onze Partners werken we aan de geestelijke vernieuwing in de traditionele kerk en in het bijzonder de PKN. Je bent als predikant, pionier, kerkelijk werker of op een andere manier als leider actief in je kerk en/of je bent actief voor het EW. Je voelt je verbonden aan missie en de beweging van het EW. Je werkt op de plek waar je gesteld bent actief mee aan de beweging en je wilt langduriger met ons optrekken. Ook organiseren we veel activiteiten waarvoor je als Partner korting krijgt.

Materiaal & kosten

Materiaal en kosten

We hebben een cursuspakket samengesteld en gaan daarbij uit van minimaal 10 deelnemers. Het cursuspakket bestaat uit:
- 10x Cursus-werkboeken: Levend in Christus
- 10x Handleiding: Kies dan het Leven

Kosten bij cursus met toeruster van het EW:
- 1x cursuspakket voor 10 deelnemers (voor inhoud zie hierboven) á € 250,-
- Meerkosten bij meer dan 10 deelnemers: € 25,- per deelnemer
- Alleen reiskosten voor toeruster EW. We proberen toerusters te vinden uit de regio..

Levend in Christus

Cursus Levend in Christus

De cursus Levend in Christus is een verdiepingscursus voor ieder die meer wil leren over de gaven van de Heilige Geest, het gebed, genezing en bevrijding. Wij beschouwen het als een bijzonder mooie en ingrijpende cursus die christenen veel effectiever maakt in hun dienende taak. Zeker ook voor gebedsgroepen, mensen die Alpha geven, catecheten en jeugdwerkers een must! 

Vijf redenen om mee te doen

"Op de avond van Pasen verschijnt Jezus aan zijn leerlingen en zegt: ‘Ontvang de Heilige Geest' (Joh. 20: 22). Daar vallen Pasen en Pinksteren dus op één dag! Ik vind het geweldig dat het EW sinds enkele jaren de Vijftigdagentijd weer op de agenda zet!" Dit zegt dominee Harry Klaassens uit Erica, een van de schrijvers van het nieuwe dagboek bij het project 50 Dagen op weg met God.

Vijf andere redenen om in 2018 mee te doen:

Mediation

Hulp bij spannende situaties in de gemeente

Er is in vele kerken van alles in beweging. Nieuwe vormen van kerk-zijn, pionieren, afnemend ledental, aandacht voor het werk van de Heilige Geest, het betrekken van nieuwe generaties. Het zijn allemaal invloeden en daarmee vragen die op ons afkomen.

Beweging betekent vaak nieuw elan, maar zorgt soms ook voor (onderlinge) spanning. Kerkenraden of predikanten weten niet altijd hoe ze met al die veranderingen/vernieuwingen om moeten gaan, waardoor de onrust niet in goede banen kan worden geleid.

Discipelschapcursus ‘Acts29’

Acts29 is ontwikkeld door het EW en De Wittenberg. De cursus richt zich met name op protestantse kerken.

Video's Leven met de Psalmen

In het boekje Leven met de Psalmen zijn een aantal verwijzingen naar YouTube video's. Deze zijn hier in één overzicht te vinden

Psalm 19

 

Psalm 23

 

GGG Studie '16-'17

Psalmen zijn als een spiegel

In een spiegel kun je nauwkeurig naar jezelf kijken. In de spiegel van de Psalmen kijk je naar je ziel, en dan met de ogen van God. Alle gevoelens en emoties van verdriet en vreugde, hoop en wanhoop, angst en opluchting, wraak en vergeving, klacht en lofprijzing komen erin naar voren. Psalmen kunnen dus diep verborgen pijn naar boven brengen, maar ook bronnen van vreugde die we eerder niet kenden. Psalmen helpen ons om eerlijk voor God te verschijnen. Ze helpen ons om te leven met God.

EW Vernieuwingsweek op camping De Betteld

Ben je deze zomer op De Betteld? Kom in de week van 16 - 21 juli naar de EW Vernieuwingsweek! Met bijbelstudies en workshops van Hans Maat, Serge de Boer, Theo de Koning en anderen.

Programma:

Zondag 16 juli
19:00 uur  - Gezinsdienst met Hans Maat 
Verlangen naar méér van God - groeien in het besef van Gods aanwezigheid

Maandag 17 juli
10:00 uur - Bijbelstudie met Serge de Boer 
Avontuurlijk leven met Jezus: heel gewoon

Syndicate content

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband