Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vorming

Boek Randy Clark: De opdracht om te genezen

De opdracht om te genezen: dit boek combineert praktijkervaringen met grondige, Bijbels onderbouwde kennis op het gebied van genezing.

GGG in de regio

Inspiratie, visie en motivatie voor de hele Gemeente Groei Groep op verschillende locaties in het land.

Permanente educatie

Permanente Educatie Predikanten (PEP) is een onderwijsprogramma voor afgestudeerde theologen, kerkelijk werkers en predikanten.

Als werker in de kerk mag je je inzetten voor de verkondiging van het Woord van God of een speciale taak in de gemeente. De uitdaging is dit werk te doen in een gemeente die midden in de samenleving staat. De variatie en ontwikkeling vragen voortdurende leerontwikkeling van predikanten en kerkelijk werkers. Je hebt meer nodig dan alleen de kennis en boeken die je tijdens je studie theologie opdeed.

There is More conferentie 2017

Van donderdag 7 t/m zaterdag 9 september 2017 organiseren we opnieuw de There is More leidersconferentie met dr. Randy Clark en dit jaar ook met dr. Sam Storms.

Over de cursusleiders

Cursusleiders Hans en Annie de Weerd: 

Het is onze passie mensen te begeleiden meer in verbinding te komen met hun hart waarin God ook spreekt en werkt. Daardoor komen zij tegelijkertijd dichter bij zichzelf en ontdekken ze hoe God bij hen persoonlijk aanwezig is en wil zijn. Je komt tot leven en dat ervaar je, in je dagelijks leven, in je contact met God, in je relaties en je omgang met anderen.”

Overige praktische info

Benodigde faciliteiten

• Een geschikte ruimte (in het kerkgebouw) waar de deelnemers in groepjes van 4-5 aan een tafel kunnen zitten (Advies: maximum aantal deelnemers 30, dus 6 groepjes van 5)
• Beamer en projectiescherm
• Muzikale begeleiding (bv een piano en een pianist)


Evaluatie

Na afloop van de cursus krijgen de deelnemers een korte enquête via de mail toegestuurd.

Opzet en inhoud

Opzet cursus Luisteren naar Gods stem

Bij de opzet van de cursus zijn de volgende randvoorwaarden voor de cursus gesteld:
• Basis van discipelschap
• Aansluiten bij PKN doelgroep
• Laagdrempelig
• Theologisch verantwoord
• Gebruik van NBV-vertaling

EW-partner worden

Word EW-Partner (en ontvang meteen 20% korting voor There is More! Next)

Samen met onze Partners werken we aan de geestelijke vernieuwing in de traditionele kerk en in het bijzonder de PKN. Je bent als predikant, pionier, kerkelijk werker of op een andere manier als leider actief in je kerk en/of je bent actief voor het EW. Je voelt je verbonden aan missie en de beweging van het EW. Je werkt op de plek waar je gesteld bent actief mee aan de beweging en je wilt langduriger met ons optrekken. Ook organiseren we veel activiteiten waarvoor je als Partner korting krijgt.

Materiaal & kosten

Materiaal en kosten

We hebben een cursuspakket samengesteld en gaan daarbij uit van minimaal 10 deelnemers. Het cursuspakket bestaat uit:
- 10x Cursus-werkboeken: Levend in Christus
- 10x Handleiding: Kies dan het Leven

Kosten bij cursus met toeruster van het EW:
- 1x cursuspakket voor 10 deelnemers (voor inhoud zie hierboven) á € 250,-
- Meerkosten bij meer dan 10 deelnemers: € 25,- per deelnemer
- Alleen reiskosten voor toeruster EW. We proberen toerusters te vinden uit de regio..

Vijf redenen om mee te doen

"Op de avond van Pasen verschijnt Jezus aan zijn leerlingen en zegt: ‘Ontvang de Heilige Geest' (Joh. 20: 22). Daar vallen Pasen en Pinksteren dus op één dag! Ik vind het geweldig dat het EW sinds enkele jaren de Vijftigdagentijd weer op de agenda zet!" Dit zegt dominee Harry Klaassens uit Erica, een van de schrijvers van het nieuwe dagboek bij het project 50 Dagen op weg met God.

Vijf andere redenen om in 2018 mee te doen:

Syndicate content

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband