Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vorming

Mediation

Hulp bij spannende situaties in de gemeente

Er is in vele kerken van alles in beweging. Nieuwe vormen van kerk-zijn, pionieren, afnemend ledental, aandacht voor het werk van de Heilige Geest, het betrekken van nieuwe generaties. Het zijn allemaal invloeden en daarmee vragen die op ons afkomen.

Beweging betekent vaak nieuw elan, maar zorgt soms ook voor (onderlinge) spanning. Kerkenraden of predikanten weten niet altijd hoe ze met al die veranderingen/vernieuwingen om moeten gaan, waardoor de onrust niet in goede banen kan worden geleid.

Discipelschapcursus ‘Acts29’

Acts29 is ontwikkeld door het EW en De Wittenberg. De cursus richt zich met name op protestantse kerken.

Video's Leven met de Psalmen

In het boekje Leven met de Psalmen zijn een aantal verwijzingen naar YouTube video's. Deze zijn hier in één overzicht te vinden

Psalm 19

 

Psalm 23

 

Leven met de Psalmen

GGG Studie '16-'17 

In een spiegel kun je nauwkeurig naar jezelf kijken. In de spiegel van de Psalmen kijk je naar je ziel, en dan met de ogen van God. Alle gevoelens en emoties van verdriet en vreugde, hoop en wanhoop, angst en opluchting, wraak en vergeving, klacht en lofprijzing komen erin naar voren. Psalmen kunnen dus diep verborgen pijn naar boven brengen, maar ook bronnen van vreugde die we eerder niet kenden. Psalmen helpen ons om eerlijk voor God te verschijnen. Ze helpen ons om te leven met God.

EW Vernieuwingsweek op camping De Betteld

Ben je deze zomer op De Betteld? Kom in de week van 16 - 21 juli naar de EW Vernieuwingsweek! Met bijbelstudies en workshops van Hans Maat, Serge de Boer, Theo de Koning en anderen.

Programma:

Zondag 16 juli
19:00 uur  - Gezinsdienst met Hans Maat 
Verlangen naar méér van God - groeien in het besef van Gods aanwezigheid

Maandag 17 juli
10:00 uur - Bijbelstudie met Serge de Boer 
Avontuurlijk leven met Jezus: heel gewoon

50 Dagen-project 'Wachten op de Heilige Geest'

Raak in de 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren meer vertrouwd met de Heilige Geest! Lees meer over het 50 Dagen-project 2017.

Cursussen Noord-Oost NL - najaar 2016

In Noord-Oost Nederland vinden er in het najaar weer verschillende cursussen plaats in o.a. Kampen, Leeuwarden, Dokkum en Almelo. Het aanbod varieert van de cursus Luisteren naar Gods stem tot Kom Heilige Geest of een cursus over de Gaven van de Geest.

Klik hier voor het overzicht van welke cursus waar wanneer plaatsvindt. 

GGG materiaal '16 - '17: 'Leven met de Psalmen'

Hier vind je meer over het germeentegroeigroep-thema 'Leven met de Psalmen', previews en aanvullend materiaal.

Psalmen nieuw thema GGG

Thema nieuw GGG-seizoen

Voor het seizoen van 2016-2017 staan de Psalmen centraal. We benaderen dit Bijbelboek vanuit de emoties die wij als mensen kennen: onder andere boosheid, onrust, verbijstering, vreugde, intimiteit en depressiviteit. Het belooft weer een boeiende serie te worden!

Halverwege augustus is het materiaal beschikbaar. Voor meer info, vragen of reserveringen kunt u een e-mail sturen naar info@ewv.nl of bellen naar kantoor: 0342-460010.

Artikel Opwekking met Hans Maat

Het EW bestaat 20 jaar! Stichting Opwekking wijdde er een interview aan die hier in twee delen te lezen is:

 

Syndicate content

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband