Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vorming

Toerusting GGG

Plaatselijke toerusting

Het EW helpt kerkenraden bij het opzetten van toerustingavonden voor de eigen gemeente. Indien de kerkenraad daartoe niet in de gelegenheid is zoekt het EW in overleg naar een mogelijkheid om toerusting te volgen in een andere gemeente of naar de mogelijkheid van een regionale toerustingavond. Vraag naar de mogelijkheden door te bellen met het EW: 0342-460010 of te mailen naar kantoor@ewv.nl.

Syndicate content

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband