Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vorming

Hoe start ik een GGG?

Wilt u van start gaan in uw plaatselijke gemeente? Het EW heeft sprekers, die uit ervaring kunnen vertellen, die visie kunnen delen in kerkenraad, op gemeenteavonden, startbijeenkomsten, enzovoorts. Bel ons kantoor voor meer info 0342-46 00 10 of mail naar kantoor@ewv.nl. We helpen u met liefde van start!

Wanneer u met Gemeente Groei Groepen wilt starten, kunt u denken aan de volgende stappen:

Waarom Gemeente Groei Groepen?

Jezus' benadering, drie niveaus

Als je de evangeliën in de Bijbel leest, valt het op dat Jezus mensen opverschillende niveaus benaderde. Allereerst nam Hij de tijd om met mensen persoonlijk te spreken, een op een. Zo knoopte Hij bijvoorbeeld een gesprek aan met de Samaritaanse vrouw toen Hij haar bij een bron ontmoette (Johannes 4). Daarbij ging Hij in op haar persoonlijke situatie en nodigde Hij haar uit ‘water' te drinken waardoor ze nooit meer ‘dorst' zou krijgen. Deze persoonlijke benadering is van groot belang in onze kerken, denk aan pastorale gesprekken.

Syndicate content

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband