Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vernieuwing

De trouw van God aan Israël

De trouw van God aan Israël

Als God Abram roept om in Hem te geloven dan sluit Hij een verbond met hem. Een verbond dat God zal bevestigen aan Izaäk, Jakob en de latere kinderen van Israël. Dit verbond behelst de beloften van God aan zijn volk. God belooft dat Israël tot een groot volk zal worden, dat zij die Israël zegenen zelf gezegend zullen worden en omgekeerd dat zij die Israël zullen vloeken zelf vervloekt zullen worden. God belooft het land Kanaän en ook dat door het nageslacht van Abram alle volken der aarde gezegend zullen worden.

De Koning van Israël

De Koning van Israël

Wij geloven dat het belangrijk is om te beseffen dat onze Heiland en Verlosser Jezus Christus geboren is uit het volk van de Joden. Het zijn in de eerste plaats de profetieën aan Israël die van Hem getuigen.

Terugblik YEP retraite 16-17 november 2012 Putten

Retraite YEP geslaagd!

Elkaar ontmoeten, inspireren, samen bidden en luisteren naar God. Dat waren de ingrediënten van de retraite ´One day´ voor Young Evangelical Protestants.

 

YEP

YEP

De denktank van YEP (Young Evangelical Protestants) stelden zichzelf voor op een  persconferentie in Doorn (20 april 2012) en doen dat nog eens voor een breed publiek tijdens de EW-special 'Geloven in méér!' op 12 mei in De Pijler in Lelystad.

Film

Klik hier voor de korte YEP-film die 12 mei getoond werd.

Terugblik 'Vernieuwen zonder te vernielen'

Terugblik studiedag 'Vernieuwen zonder te vernielen'

Op vrijdag 23 september 2011 is in de Goede Herderkerk te Nijkerk een studiedag voor predikanten en kerkenraadsleden geweest rondom het thema: Hoe kunnen we werken aan geestelijke vernieuwing zonder te komen tot geestelijke vernieling?
Er zijn predikanten en/of kerkenraadsleden die vastlopen in hun bediening doordat er geen ruimte (genoeg) lijkt te zijn voor wezenlijke vernieuwing.

Verschillende vragen kwamen door deze thematiek in beeld:

50 Dagen op weg met God

50 Dagen scheurkalender - van Pasen tot Pinksteren

'Wachten op de Heilige Geest'

50 Dagen op weg met God

Terugblik conferentie The Usual Things

Dinsdag 15 november 2011 hield de werkgroep 'Genezing en bevrijding' van het Evangelisch Werkverband in Nijkerk een studiedag onder het thema "The Usual Things"

Terugblik VNF 2011

vnf_toren_spandoek_180x100.jpg

Onder een stralend blauwe hemel werd 20-22 mei het Vernieuwingsfestival in Rijnsburg gehouden!!

Wat is pionieren?

Een pioniersplek is een nieuwe vorm van kerkzijn voor mensen die niet (meer) naar een kerk gaan. Belangrijke uitgangspunten zijn: afstemming op de context, werken vanuit gedeeld geloof en gericht zijn op duurzame gemeenschapsvorming. Hoe een pioniersplek eruit komt te zien, verschilt per dorp, stad en doelgroep. Belangrijke vragen zijn: Wat past er bij de mensen die u op het oog heeft? Op wat voor manier is het evangelie goed nieuws voor hen? Op welke wijze is God aan het werk in hun midden? Hoe kunt u hierbij aansluiten?

Syndicate content

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband