Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming

There is more! Next

Deze conferentie is bedoeld om onderwijs te ontvangen over de persoon en het werk van de Heilige Geest.  

Op deze dagen zien we dat mensen worden bekrachtigd door de liefdevolle aanraking van God en worden toegerust om als discipel van Jezus te leven. 

Ervaring opdoen
Met There is More! Next bieden we je een ervaringsplek in een vertrouwde omgeving waar je stevig onderwijs ontvangt over het werk van de Heilige Geest en waar je kan groeien in een diepere relatie met Christus. We bieden bewust veel ruimte om voor je te laten bidden.

God spreekt
Met de komst van There is More zien we in veel kerken en onder vele christenen de aandacht voor Gods spreken en voor de werken van de Heilige Geest toenemen. Die beweging, waarin jij God ook ervaart en waarin Zijn spreken door Woord & Geest centraal staat, willen we verder stimuleren.

23 maart 2019 - Diever
Sprekers: Jaap en Astrid Feddes en Hans Maat
Kruisstraat 1A, 7981 AR Diever
De Kruiskerk

8 november 2019 - Hardinxveld (verplaatst van 15 febr. naar 8 november)
Sprekers: Jan Pool en Hans Maat
Talmastraat 9, 3371 VG Hardinxveld-Giessendam
Zalencentrum De Parel 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband