Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

There is More conferentie 2017

Van donderdag 7 t/m zaterdag 9 september 2017 organiseren we opnieuw de There is More leidersconferentie met dr. Randy Clark en dit jaar ook met dr. Sam Storms.

Direct opgeven en meer informatie: www.thereismore.nl

‘Op weg naar een krachtige bediening' is het doel van de driedaagse conferentie met bijbels en theologisch onderwijs, persoonlijk gebed met handoplegging en ruimte om ervaring op te doen met de geestelijke gaven. Dit jaar is er een vernieuwd programma met naast dr. Randy Clark (Global Awakening) ook dr. Sam Storms (Desiring God / The Gospel Coalition) als hoofdspreker. Beide kennen een lange staat van dienst rondom het praktiseren van de gaven van de Geest. There is More! is een conferentie voor leiders uit alle kerken en denominaties en voor ieder die zich wil inzetten voor geestelijke vernieuwing in de kerk en in missionair werk.

Bekrachtiging van leiders
‘There is More' is een leidersconferentie die bewust wordt gehouden aan het begin van het nieuwe seizoen. Hans Maat: "Wie veel moet geven, heeft het ook nodig om zelf veel ontvangen. Het is dus een conferentie die je voor jezelf volgt om de andere daarmee tot zegen te zijn. Wie verlangt naar meer van de Geest in zijn of haar roeping of bediening, bijvoorbeeld in de verkondiging, in pastoraat of in de bediening van genezing en bevrijding, nodigen we van harte uit. We denken daarbij niet alleen aan predikanten, maar ook aan onder meer ambtsdragers, gemeentestichters, jeugdwerkers, stafwerkers van organisaties, kringleiders, ondernemers en leidinggevenden in het bedrijfsleven of de overheid."

Programma
Naast dr. Randy Clark is dit jaar dr. Sam Storms uitgenodigd als hoofdspreker. Ook de evangelisten Paul Martini en Richie Seltzer zijn weer van de partij. Voor het eerst zullen er dit jaar seminars zijn die zich richten op specifieke thema's. Meer dan vorig jaar is er ruimte om met elkaar te oefenen rondom profetie en genezing. Ook zal er elke dag gebed met handoplegging zijn voor ieder die dat wil.

Dr. Randy Clark
Dr. Randy Clark zal opnieuw onderwijs geven over genezing en bevrijding en het dienen vanuit de kracht van God. Hans Maat: "We zijn blij dat dr. Randy Clark opnieuw wil komen. Hij is ook zelf overtuigd van het belang van deze beweging in Nederland. We hebben Randy Clark leren kennen als een nederige man die in zijn onderwijs verrassende theologische inzichten combineert met verhalen op basis van zijn jarenlange en wereldwijde ervaring. Zijn onderwijs vergroot het geloof dat God bij machte is om oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Wij erkennen zijn krachtige bediening en de vrucht op zijn werk."

Dr. Sam Storms
Dr. Sam Storms is senior pastor, hoogleraar, lid van The Gospel Coalition en onderdeel van Desiring God. Sam Storms zal veel aandacht besteden aan profetie en zal getuigen van de reis die hij als calvinist maakte in het ontdekken van het méér van de Geest. Hans Maat: "Met de komst van dr. Sam Storms slaan we bruggen naar onze traditie en naar de integratie van de gaven in de plaatselijke kerk of leefsituatie. Hij is uitstekend in staat om de karikaturen tussen de meer op het Woord van God gerichte groepen en zij die het werk van de Geest accentueren, weg te nemen. Daarnaast zien wij uit naar zijn komst omdat hij het belang van profetie zal uitwerken en dit zal doen in de context van de vernieuwing van plaatselijke kerken."

Voor alle denominaties
Het EW is voornamelijk werkzaam voor de PKN, maar There is More heeft een breed karakter en richt zich bewust op de kruisbestuiving tussen evangelisch en protestants. Hans Maat: "Wij hebben elkaar in dit land nodig. Juist in dit jaar dat we 500 jaar Reformatie herdenken willen opnieuw die eenheid in Christus zoeken met leiders uit protestante, katholieke en evangelische kerken."

Opgeven voor de conferentie kan via www.thereismore.nl.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband