Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vorming

Transform (huddels)

Transform: Persoonlijk discipelschapstraject voor predikanten, kerkelijk werkers en pioniers

Het Evangelisch Werkverband biedt i.s.m. Nederland Zoekt een persoonlijk discipelschapstraject aan voor predikanten en andere leiders in de kerk met huddels en trainingsdagen: Transform.

De huddel
Een EW-huddel bestaat uit een groep predikanten en andere kerkleiders die tweewekelijks onder leiding van een getrainde huddelleider samenkomt om elkaar te bemoedigen en aan te scherpen in het leerling zijn van Jezus Christus. Het is een plek waar deelnemers zich veilig voelen en uitgedaagd worden hun omstandigheden serieus te nemen en daarover met God en elkaar in gesprek te gaan. De leidende vragen zijn: ‘Wat zegt God tegen je?’, ‘Wat ga je doen met wat God heeft gezegd?’ 

De leergemeenschap (trainingsdagen)

Onderdeel van het discipelschapstraject zijn vier trainingsdagen waarin ruimte is voor onderwijs, ontmoeting en gebed. Er wordt getraind in het gebruik van de leervormen die helpen bouwen aan een cultuur van discipelschap. Op iedere trainingsdag gaan deelnemers aan de slag met drie vragen: ‘Wat is?’ (analyseren) ‘Wat kan?’ (dromen), en ‘Wat zal?’ (plannen maken). De trainingsdagen hebben de volgende onderwerpen:

  1. Cultuur van discipelschap – Hoe ben ik een volgeling van Jezus?
  2. Geestelijk ouderschap – Hoe ben ik zelf een geestelijk leider en hoe schep ik een cultuur van vermenigvuldiging?
  3. Nieuwe vormen van community – Hoe bouw ik aan community vanuit relatie en het delen van mijn leven?
  4. Missional community en mijn bediening – Hoe kan ik vorm geven aan missionaire gemeenschappen en wat betekent dit voor mijn rol?

In het kort

Het discipelschapstraject bestaat uit:
- Huddel: tweewekelijks, met 4-5 kerkleiders o.l.v. getrainde huddelleider
- Leergemeenschap: vier ééndaagse trainingsdagen (in 2017 –2018)

Doel:

- persoonlijke discipelschapsvorming voor jou als kerkleider
- bouwen aan een cultuur van discipelschap in je kerk of context
- verbondenheid met andere kerkleiders

Doelgroep:

- predikanten, kerkelijk werkers, pioniers, ondernemers, kerkenraadsleden

Structuur:
- Eens per twee weken 1,5 uur (Skype of afwisselend live/Skype)
- Deelname aan leergemeenschap (4 trainingsdagen in 2 jaar)
- Op termijn starten eigen huddel (1. in eigen context (bv. gemeente), 2. nieuwe huddel met andere kerkleiders vanuit het EW

Inhoud:

- Inbreng vanuit het eigen leven (kairos)
- Twee vragen: "Wat zegt God tegen jou?" en "Wat ga je er mee doen?"
- Ruimte om te luisteren naar Gods stem
- Ruimte en veiligheid voor het delen van eigen kwetsbaarheid
- Gebruik van verschillende leervormen
- Aanspreekbaarheid op je plannen
- Boek: ‘Bouwen aan een cultuur van discipelschap’ van Mike Breen

Permanente educatie:
- 56 uur voor de tweejarige huddel en 7 uur per trainingsdag.
- Kosten: €500,- over 2 jaar (125,- per trainingsdag)

Contact en aanmelden via Benjamin Hoddenbagh, stafwerker discipelschap, benjamin@ewv.nl.

Getuigenissen van deelnemers

Janneke Plantinga (Drachten):
“Door de huddel ben ik enorm gegroeid in mijn geloof. Op een gestructureerde manier zijn we in de huddel aan de slag gegaan met het luisteren naar de stem van God. Elke twee weken komen we bij elkaar en delen we ons ‘kairos-moment’ (een moment dat je raakt, waarin de hemel de aarde raakt). Vervolgens helpen de andere deelnemers van de huddel door vragen te stellen wat dit betekent en wat je hier mee gaat doen. Bij de volgende bijeenkomst wordt je dan ook weer bevraagd op je acties. Hiermee zet je concreet stappen in geloof en in discipelschap. Diverse werkvormen helpen in dit proces om zaken helder te krijgen. Een nieuwe manier van denken die je geloof en je leven verandert.”

Ds. Sander Ris (Rijssen)
“Nederland Zoekt brengt met de boeken van Mike Breen een nieuwe dimensie aan discipel-zijn: namelijk met een kleine groep in je eigen buurt een ‘missional community’ vormen waarmee je alle focus legt op de discipel-zijn in je eigen buurt. Hoe je met je gezin op missie gaat in de buurt. Dat laatste had ik nooit zo praktisch onderwezen gekregen. Discipelschapscursussen waren voor mij tot nu toe nog vaak ‘intern’ gericht, binnenkerkelijk. Ik zie geen andere manier tot nu toe, om als PKN echt ‘binnenstebuiten’ te gaan. Nederland Zoekt pakt het zo low profile en praktisch aan. Andere ‘methoden’ slaan stuk op het gegeven dat PKN mensen over het algemeen dit soort dingen ‘te hoog gegrepen vinden’. Ik heb de missionaire focus als verfrissend ervaren!”

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband