Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Terugblik conferentie The Usual Things

Dinsdag 15 november 2011 hield de werkgroep 'Genezing en bevrijding' van het Evangelisch Werkverband in Nijkerk een studiedag onder het thema "The Usual Things"

"I don't know," zo antwoordt prof. dr. Willem Ouweneel eerlijk, als laatste reden waarom God niet altijd geneest. De leraar mocht getuige zijn van veel genezingen en grootschalige genezingsdiensten, en in het vertrouwen op de genezende kracht van God leert hij ons dat we hierin moeten luisteren naar de stem van de Heer. Soms is het voor iemand tijd om naar de Vader te gaan - ook al horen wij dat niet graag. Jezus Christus vergeeft al onze zonden, maar geneest niet al onze zieken.

Uitdrijving van demonen, het spreken in tongen, genezing, in Afrika en Azië behoren deze zaken tot de "gewone dingen" waardoor mensen tot bekering komen "the usual things" zijn ongewoon geworden in onze wereld (Markus 16:17, 18). We zijn doordrenkt met het denken in termen van oorzaak-gevolg. Begrijpen wij nog wel wat geloven betekent? Dit geloof werkt als "antenne" om genade en de kracht van God te ontvangen. Bidden is geloven dat kán wat anders niet gebeurd zou zijn. En God kan zich gaan bedenken.

Ook het bestaan van de duivel mag niet ontkend worden, ook al past dit niet in het huidige wereldbeeld. Bij veel mensen leeft hij al niet meer, daar moeten we alert op zijn, zo leerde ds. Mark Verrips in het keuzeprogramma over bevrijding.

Dr. Mart Jan Paul ging in de andere zaal dieper in op het onderwerp genezing en deed dit op een stevige Bijbelse grondslag.

Tijdens de fora in het middagprogramma is er de meer praktische inslag, vragen konden op voorhand ingeleverd worden en er was ruimte voor directe vragen en opmerkingen vanuit het publiek. Zo werd tijdens het forum over genezing (gespreksleider mevr. Ds. Geralda Rohaan) veel ervaring gedeeld vanuit de zaal. Mensen zijn "gewoon begonnen" met gebed, het is een thema om aan te pakken.

Het forum bevrijding (gespreksleider ds. Rob Kranen) liet twee stemmen aan het woord vanuit de praktijk. Zij gaven onder andere het belang aan van het afleggen van het gezag bij de kerkenraad. Ook dit onderwerp kan gevoelig liggen in de plaatselijke gemeente, en ook hier geldt dat niet elke kerkenraad hetzelfde zal reageren.

Na afsluiting van de dag is er voor iedereen de herziene versie van het boek "Leven in Vrijheid." Dit boek kan worden gebruikt als cursus over het gebedspastoraat en is een handreiking voor in de praktijk. Zo bevat het formulieren die gebruikt kunnen worden voor een intake voor gebedspastoraat. Een mooie handreiking om alles nog eens rustig na te lezen, en aan de slag te gaan. We kijken dankbaar terug op een goede dag waarin we met zeker 140 geïnteresseerden mochten nadenken over genezing en bevrijding. Thema's waarover nog steeds veel te leren is, om onszelf en om anderen te oefenen en toe te blijven rusten voor het werk van Gods koninkrijk.

De werkgroep Genezing en Bevrijding van het Evangelisch Werkverband bestaat uit: Dhr. Henk van Blitterswijk, ds. Jan Huitema, ds. Hette Abma, ds. Rob Kranen, ds. Geralda Rohaan dhr. Teus van Vliet, ds. Mark Verrips en dhr. Jenö Sebok.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband