Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Vrouwelijke theoloog gezocht!

Het Evangelisch Werkverband zoekt twee vrouwelijke bestuurders die mede leiding willen geven aan de organisatie.

In het bestuur combineren wij verschillende disciplines om een sterke beweging te zijn en support te geven aan directie, staf en kantoorteam.

Ons motto is ‘Kerk in de kracht van Gods Geest, die discipelen maakt'. Wij hanteren een dubbele focus. We zijn enerzijds gericht op predikanten en kerkelijk werkers en anderzijds op de gelovigen en het middenkader in plaatselijke kerken.
Meer en meer willen we ook een beweging zijn van enthousiaste en missionaire gelovigen die in de lokale kerk en buurt de hand aan de ploeg slaan. Juist deze groepen mensen voelen zich aangetrokken door het EW.

Welke portefeuille kun je vervullen?
Het is fijn als je theoloog bent of affiniteit hebty met theologie. Of interesse hebt in discipelschap en het werk van de Heilige Geest.
Er is veel ruimte om deel te nemen aan allerlei werkgroepen en op allerlei gebieden. Wij benutten wat mensen is gegeven aan passie en talent.
Wij bieden een professionele omgeving maar tevens een cultuur van bemoediging en onderlinge liefde met grote aandacht voor Woord en Geest, voor gebed en lofprijzing, voor bezinning en doen.
Het EW is ook een platform en podium. Voor mensen met een missie en een ambitie een goede plaats om te zijn.

Op aanvraag kan het beleidsplan worden toegezonden. Via de website is het manifest 2010 te bestellen. Ook kan er contact met de huidige voorzitter en de directeur worden gezocht.

Peter Smilde, voorzitter en predikant Alphen aan den Rijn: 06-41931040
Hans Maat, directeur EW in Terschuur: 0342-460010

Wat vragen wij?
Hart voor en kennis van evangelicale theologie en spiritualiteit
Onderschrijft en belichaamt de missie van het EW
Geeft zelf ruimte aan de gaven van de Heilige Geest
Zicht op de traditionele kerken en met name de PKN
Een uitgebreid netwerk binnen de kerk, christelijke organisaties.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband