Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vernieuwing

Vernieuwing en Israël

.. zonder Israël geen vernieuwing! Hoe zou God onze gebeden om vernieuwing verhoren als wij met de rug naar Israël toe staan?

Zonder Israël geen vernieuwing

Wij verlangen als christenen in de Protestantse Kerk in Nederland naar geestelijke vernieuwing en opwekking. Het is alleen de vraag of God ons zal zegenen als wij niet tegelijk onze verbondenheid en liefde met zijn volk tonen.
Wij zien in de geschiedenis van de kerk dat geestelijke vernieuwing en aandacht voor Israël samengaan. Als voorbeeld noemen wij hier het Reveil in de negentiende eeuw en haar voormannen Willem Bilderdijk en Isaac da Costa.

Hoe zou God onze gebeden om vernieuwing verhoren als wij met de rug naar Israël toe staan? Hoe zou het Hoofd van de kerk ons vervullen met de volheid van Zijn Geest, als wij Hem miskennen als de Koning van Israël en als wij niet delen in de trouw van God aan zijn volk? Wij steunen daarom die Joden die Jezus als de Messias erkennen, maar ook de rest van Israël dat vanuit hun diepe geloof in de beloften van God is teruggekeerd naar het beloofde land en het erfdeel van God bewonen en tot ontwikkeling brengen. In de prediking van Gods Woord, in het onderricht van de Bijbel in de gemeente, in de lofprijzing en in de voorbeden zal de naam van Israël niet mogen ontbreken.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband