Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vernieuwing » Vernieuwing en Israël

De kerk uit de volkeren en Israël

De kerk uit de volkeren en Israël

Hoewel de volkeren erbij komen, blijft er voor Israël toch een unieke positie. Het onderhouden van de sabbath, de besnijdenis en de bijzondere spijswetten blijven kenmerkend voor de bijzondere band die Israël al eeuwenlang met God heeft en zij worden niet opgeheven. Het is dan ook onjuist om te zeggen dat de zondag in de plaats van de sabbath, gekomen is, de doop in plaats van de besnijdenis en dat we overal waar we Sion en Jeruzalem lezen moeten denken dat het om de kerk gaat. Dat is een verdraaiing van de feiten en een vergeestelijking die kenmerkend is voor een kerk die zich zelf is gaan zien als het nieuwe Israël.

Volgens de Schriften is het niet de taak van de kerk uit de volkeren om zichzelf te gaan zien als het nieuwe volk van God, maar om Israël jaloers te maken op het nieuwe leven met Christus, haar lief te hebben en met barmhartigheid over haar bewogen te zijn.

Begint trouwens niet elk getuigenis aangaande Christus met het tonen van liefde? De liefde voor Israël wordt trouwens niet alleen gevraagd van de kerk. Jezus zelf heeft, sprekend over de jongste dag, in scherpe bewoordingen gezegd dat de volkeren beoordeeld en geoordeeld zullen worden aangaande hun houding jegens het volk van Israël. 

De kerk uit de volkeren vormt samen met de Joden die in Jezus geloven de gemeente van Christus. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden door dezelfde Heer, door dezelfde God, door dezelfde Geest en door hetzelfde Woord. Naast eenheid is er ook verscheidenheid. We doen er goed aan om die verscheidenheid ook te waarderen. Het is belangrijk dat Messiaans-Joodse gemeenten hun eigen Joodse identiteit bewaren.

Daarnaast blijft het de roeping van de kerk uit de volkeren in een nauwe relatie van liefde, respect en solidariteit met geheel Israël om te gaan. Heel Israël behoort immers tot het volk van God en Christus is, miskend of niet, haar koning. De geschiedenis van eeuwenlang anti-judaïsme in het christelijke westen maakt dat ons getuigenis meer dan ooit zal moeten bestaan uit het tonen van de liefde en het leven met de gezindheid van Christus.

Waar deze roeping verzaakt wordt, kan men moeilijk van God verwachten dat Hij de kerk uit de volkeren zegent, veeleer zal de vernieuwing van de kerk betekenen dat zij haar verbondenheid en liefde met en voor Israël gestalte geeft. Deze vernieuwing zal niet beginnen zonder belijdenis van schuld en verootmoediging jegens Israël en jegens de God van Israël voor het eeuwenlange onbegrip en het kwaad dat daaruit voortgekomen is.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband