Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vernieuwing » Vernieuwing en Israël

De verwerping van Jezus door Israël

De verwerping van Jezus door Israël

De verwerping van Jezus door een deel van Israël is tijdelijk en heeft zelfs een functie in het heilsplan van God. Door hun verwerping is het heil bij de volkeren gekomen. Paulus spreekt in dit verband over een geheimenis. Dit geheimenis heeft drie oorzaken. Het is te wijten aan de ongehoorzaamheid van Israël. Maar het is ook door God bewerkt. Immers "God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen" En het is te wijten aan de kerk uit de volkeren die de persoon van Jezus ontdaan heeft van zijn Jood-zijn. Jezus is voor de Joden niet meer herkenbaar als iemand uit hun midden.

Bovendien moeten we met beschaamdheid zeggen dat de Kerk jegens de Joden veelal niet heeft laten zien wat het betekent om met Christus te leven. In tegendeel, het Christendom heeft de eeuwen door het volk van Israël veel kwaad en ellende berokkend. Toch spreken we hier over een intermezzo dat voorbij zal gaan als de volheid van de volkeren zal zijn ingegaan. Nadat de volheid van de heidenen zal ingegaan zijn, zal de verlosser uit Sion komen, de ongerechtigheden van Jakob afwenden en zo zal geheel Israël zalig worden.

De kerk uit de volkeren heeft voor een deel haar ontstaan wel te danken aan de verwerping van Jezus door de Joden, maar zij is niet in de plaats van Israël gekomen. In de relatie van de kerk uit de volkeren met Israël is de band en het contact met Jezus-als-Messias belijdende Joden noodzakelijk en waardevol. Tegelijk zal die relatie ook moeten worden nagestreefd met de rest van het volk Israël.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband