Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vernieuwing

Genezing en bevrijding

Jezus bracht het Koninkrijk van God in woord en daad. Genezing en bevrijding hoort daarbij. Welke plaats krijgt dat in de kerk vandaag? Voor veel kerken is het vandaag een ‘vergeten hoofdstuk'. Daarom vraagt het EW om nieuwe doordenking van deze onderwerpen die voor de apostelen en Jezus zo gewoon waren.

Karpos Leerhuis 'Bevrijding'
Karpos Leerhuis 'Genezing'
'Was er maar niets tussen hemel en aarde'
Leven in vrijheid

Een vergeten hoofdstuk
In de bijbel en in de bediening van Jezus zien we dat de dienst van genezing en bevrijding een belangrijke plaats inneemt. In de kerk is een zekere verlegenheid over dit onderwerp. Daarom bezint de werkgroep ‘Genezing en bevrijding' van het Evangelisch Werkverband zich op deze onderwerpen. De werkgroep staat onder leiding van ds. Jan Huitema. Een aantal conferenties werden reeds georganiseerd.

Publicaties
In de Karpos Leerhuis cursusreeks zijn boekjes verschenen over bevrijding en genezing. Ook verscheen 'Was er maar niets tussen hemel en aarde' van drs. Jan Huitema. Theorie en praktijk in en over gebedspastoraat vindt u beschreven in het boek 'Leven in vrijheid'

Netwerk
Een netwerk van predikanten binnen de Protestantse kerk die vertrouwd zijn met de dienst van genezing en bevrijding wordt opgebouwd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Henk van Blitterwijk.

Conferenties
Regelmatig worden conferenties belegd rond deze thema's. Houd de Agenda op onze home-page in de gaten. 
Voor verdere informatie neemt u contact op via telefoon 0342-460010 of via kantoor@ewv.nl.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband