Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vernieuwing » Pionieren

Waarmee helpt het EW?

Sinds 2003 experimenteert het EW met pioniersplekken. Inmiddels is deze visie overgenomen door de landelijke kerk. Wat pioniersplekken vanuit het EW kenmerkt is de speciale aandacht voor het werk van de Heilige Geest, het maken van discipelen en gezond leiderschap. 

We ondersteunen u graag met inspirerende voorbeelden, bemoediging, gebed, toerusting en begeleiding tijdens het proces en bij het maken van plannen. Er is ook financiële steun mogelijk. En als u eenmaal van start gaat met pionieren, wordt u onderdeel van een lerend netwerk met trainingen van de PKN. In dit netwerk kunt u met uw team workshops volgen, andere pioniersteams ontmoeten en met & van elkaar leren.

Ronald van der Molen is vanaf maart 2014 bij het EW betrokken als startbegeleider. Hij is lid van het landelijke team pionieren van de Protestantse Kerk en verantwoordelijk voor de startbegeleiding van lokale pioniersteams & kerkenraden en de ontwikkeling van beleid. Daarnaast maakt hij deel uit van het kernteam van Kerklab en begeleidt hij leidinggevenden, teams en organisaties vanuit zijn bedrijf Transformatio.

Serge de Boer is vanaf januari 2017 bij het EW betrokken als pionierbegeleider. Hij is verantwoordelijk voor de begeleiding van kerkenraden en lokale pioniersteams die van start zijn gegaan. Daarnaast verzorgt hij communicatietrainingen en coachingstrajecten via zijn eigen praktijk.  

Nuttige links

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband