Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vernieuwing » Pionieren

Wat is pionieren?

Een pioniersplek is een nieuwe vorm van kerkzijn voor mensen die niet (meer) naar een kerk gaan. Belangrijke uitgangspunten zijn: afstemming op de context, werken vanuit gedeeld geloof en gericht zijn op duurzame gemeenschapsvorming. Hoe een pioniersplek eruit komt te zien, verschilt per dorp, stad en doelgroep. Belangrijke vragen zijn: Wat past er bij de mensen die u op het oog heeft? Op wat voor manier is het evangelie goed nieuws voor hen? Op welke wijze is God aan het werk in hun midden? Hoe kunt u hierbij aansluiten?

Ga er niet te snel van uit dat betere of hippere kerkdiensten de oplossing zijn. Bij pionieren gaat het er juist om dat er iets nieuws ontstaat, een experimentele vorm van kerk-zijn. Dat begint met luisteren... naar God en naar de mensen op wie u zich richt.

Ontdek hoe het EW u kan helpen om een pioniersplek te starten 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband