Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vernieuwing

Pionieren

Pionieren voor nieuwe initiatieven van kerk-zijn. Lees meer over wat pionieren is en hoe het EW jou kan helpen!

Pionieren met het EW

Het Evangelisch Werkverband stimuleert samen met de Protestantse Kerk in Nederland het ontstaan van pioniersplekken. Zo'n pioniersplek kan verschillende vormen aannemen zoals: een netwerk van jongeren, huiskerken voor moeders met kleintjes, gemeenschapsvorming in een achterstandswijk, een kerk voor jonge gezinnen, laagdrempelige diensten voor mensen die de kerk hebben verlaten etc.

Lees meer over wat pionieren inhoudt

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband