Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vernieuwing » Pionieren

EW pioniersplekken

Protestantse Pioniersplekken

Begeleid door het EW

LifeWireZ
LifeWireZ (De Bilt) deelt geloof & leven met jongeren. In plaats van te wachten tot de jongeren weer naar de kerk komen, zoeken ze hen op waar ze zijn en gaan een vriendschap met hen aan! LifeWireZ is verbonden aan PKN wijkgemeente Centrumkerk in Bilthoven. Pioniers: Robert van Loenen en Richard Verhoef. www.lifewirez.nl

Yours!
Yours! (Drachten) richt zich op tieners van 12-15 jaar en hun ouders om een gemeenschap te vormen. Centrale elementen zijn terug te vinden in het motto: Love Live Learn Laugh. In liefde met de mensen/tieners om hen heen willen ze hun leven delen. Yours! Is verbonden aan PKN wijkgemeente de Oase in Drachten. Pioniers: Janneke Plantinga en Jan Willem ten Hove. lovelearnlivelaugh.wordpress.com

Betondorp Bloeit
Betondorp Bloeit (Amsterdam) wil graag vanuit het evangelie en de missie van Jezus Christus aanwezig zijn in de ‘achterstandswijk' Betondorp. Ze willen tastbaar maken dat Gods liefde zich meedeelt aan mensen die kwetsbaar zijn geworden en het vertrouwen in de samenleving hebben verloren. Betondorp Bloeit is verbonden aan PKN wijkgemeente De Bron in Watergraafsmeer. Pionier: Margrietha Reinders. www.betondorpbloeit.nl/
  
De Boog
De Boog (Rotterdam-IJsselmonde) wil graag van betekenis zijn voor mensen in (Oud-) Ijsselmonde en een bijdrage leveren aan de wijk. De Boog richt zich m.n. op gezinnen met schoolgaande kinderen. De Boog is verbonden aan PKN-Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde. Pionier: Hans Schaap. www.deboog.nu

Centrum voor Geloof en Werk
Het Centrum voor Geloof en Werk (landelijk) wil bewustwording creëren, toerusting geven en gemeenschapsvorming stimuleren om in de kerk meer te spreken over de betekenis van het geloof voor het dagelijks werk. Geloof en Werk is verbonden aan de Protestantse Gemeente Zwolle
Sionskerk. Pionier: ds. Ruilof van Putten, Cees Hendriks en Kees Heutink. www.geloofenwerk.nl

De Fontein
De Fontein (Apeldoorn) is een geloofsgemeenschap die aantrekkelijk is voor mensen die weinig of niets met kerk of geloof hebben. Dit is zichtbaar in de vormgeving van de kerkdiensten, en in de activiteiten door de week en uit zich niet alleen in woorden maar ook in daadwerkelijke inzet in de Apeldoornse samenleving. De Fontein is een missionaire gemeente binnen de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Pioniers: Marjoleine Engelbert. www.defonteinapeldoorn.nl

Boeiend!
Boeiend010 wil dat alle inwoners van de Rotterdamse wijken Feijenoord, Noordereiland en de Kop van Zuid in aanraking komen met het christelijke geloof. Ze willen kleinschalige geloofsgemeenschappen bouwen bij mensen thuis en als buurtpastor fungeren. Boeiend010 wil zijn waar God hen wil hebben en Hem volgen zodat mensen Hem kunnen leren kennen. www.boeiend010.nl 

 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband