Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vernieuwing

Vernieuwing in liturgie

Nieuwe initiatieven voor de kerkdienst als plek van aanbidding, zegening en ontmoeting.Hoe zou het zijn als onze kerkdienst meer dan ooit plekken van inspiratie, lofprijs, ontmoeting, groeiend discipelschap en dienstbaarheid zijn.

Bestel nu:
Hemelhoog
Karpos Leerhuis over lofprijzing en aanbidding (3 avonden)
Karpos Leerhuis over persoonlijke voorbede (3 avonden)
Brochure over vernieuwing in de liturgie

Vernieuwing in de liturgie 

De zondagse eredienst vormt voor velen het hart van het kerkelijk leven. Wekelijks komen we 1 of 2 keer samen in de naam van Jezus. Samen brengen we onze lofprijs, dankbaarheid, klacht en voorbede bij God. We vinden dit zo belangrijk dat gesprekken over de invulling van de kerkdiensten ons aan het hart gaan. Het wordt spannend wanneer de meningen haaks op elkaar staan en de verlangens uiteengaan. Het uiteengaan kan zover gaan dat de liturgie in de ene gemeente hele andere vormen aanneemt dan in de andere gemeente. In 1998 signaleerde Paul Oskamp binnen de gemeenten die later de Protestantse Kerk Nederland zouden vormen een driestromenland: klassiek gereformeerde gemeenten met nadruk op het Woord, oecumenisch protestantse gemeenten die meegingen met ontwikkelingen van de liturgische beweging en vrije kerken die openstaan voor confessionele en evangelische geluiden.

Hoe zou het zijn als we in ons samenkomen God op authentieke en doorleefde wijze leren aanbidden en eren? Hoe zou het zijn als we in ons samenkomen ruimte creëren voor een mix van in de geschiedenis verankerd geloof en eigentijdse expressie? Hoe zou het zijn als in ons samenkomen God Zich wil openbaren en mensen Zijn genade, herstel en vergeving vinden? Hoe zou het zijn als in ons samenkomen Gods grote daden bejubeld en beleden worden tot getuigenis voor de hele wereld? Hoe zou het zijn als in ons samenkomen de Godverlatenheid, de twijfel, de klacht en de nood een plek krijgen? Hoe zou het zijn als in ons samenkomen mensen hun leven opnieuw toewijden aan God en opgebouwd worden om met God te leven in het alledaagse leven? Hoe zou het zijn als in ons samenkomen God de hemel opent…

Liturgische vernieuwing is niet iets dat door menselijke vindingrijkheid of creativiteit kan ontstaan. Het is een geschenk van Gods Geest.

Lees meer ... over grondlijnen in en vernieuwing van de liturgie van de toekomst 

Lees meer ... over doop en doopgedachtenis

Bestel nu:
Hemelhoog
Karpos Leerhuis over lofprijzing en aanbidding (3 avonden)
Karpos Leerhuis over persoonlijke voorbede (3 avonden)
Brochure over vernieuwing in de liturgie

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband