Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vernieuwing » Vernieuwing in liturgie

Doopgedachtenis

Het is een wonder van God! Jacqueline heeft een wild leven geleefd. Volgens haar eigen zeggen heeft ze ‘zo ongeveer alles gedaan wat God verboden heeft’. Ik ontmoet haar voor het eerst op haar flat, waar ze met haar zoontje woont, na een bericht van een ouderling. Hij was op nieuw - ingekomen bezoek geweest en merkte dat Jacqueline op zoek was. Jacqueline staat open voor het evangelie. Haar moeder is hervormd, haar vader ongelovig. Ze is ooit gedoopt, maar niet met het geloof opgevoed. Nu is er een soort ‘landing’ in de werkelijkheid na een aantal turbulente jaren. Jacqueline komt naar de catechese. Groeit in haar geloof. Het is een feest om te zien! Dan komt de vraag: ‘Dominee, ik wil gedoopt worden’. ‘Maar je bent al gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’.

‘Maar, dominee, de doop is toch het teken dat je sterft aan je oude leven en opstaat in nieuw leven? Ik wil de vuiligheid van mijn verleden afwassen. Ik verlang naar een radicaal nieuw begin’.

Deze en andere verhalen heeft het Evangelisch Werkverband ertoe gebracht de synode van de PKN te vragen naar mogelijkheden voor doopgedachtenis.

Verbond vernieuwen - doop bevestigen (EW) een handreiking voor de kerkenraad

Advies van de werkgroep Eredienst m.b.t. Verbond vernieuwen - doop bevestigen

Advies Theologische Commissie m.b.t. Verbond vernieuwen - doop bevestigen

 

 

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband