Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home » Vernieuwing » Vernieuwing in liturgie

liturgie in de toekomst

De zondagse eredienst vormt voor velen het hart van het kerkelijk leven. Samen brengen we onze lofprijs, dankbaarheid, klacht en voorbede bij God. Het wordt spannend als meningen hoe dit vorm te geven haaks op elkaar staan en verlangens uiteengaan. Bestel nu de brochure 'Vernieuwing in de liturgie' en lees meer over dit vraagstuk

Inhoudsopgave
1. Verkenning
2. Naderen tot God en elkaar
3. Het Woord
4. Dankbaarheid en Dienstbaarheid

Geciteerde literatuur
Bijlage 1: Een liturgische uitwerking van naderen tot God met Zacheüs
Bijlage 2: Een creatieve Schriftlezing van Psalm 118 met muziek en beeld
Bijlage 3: Actualiserend bidden van het Onze Vader

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband