Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Young Evangelical Protestants

De denktank van YEP bestaat uit twintigers en dertigers die met hart, ziel en verstand God en zijn kerk willen dienen.

 Zie hier de korte YEP introductie film

YEP

YEP staat voor Young Evangelical Protestants. Het gaat hier om jonge mensen die zich geworteld weten in de protestantse traditie en zich tevens verbonden voelen met de evangelische beweging. Wanneer we de kerk nog levensvatbaar willen laten zijn in de toekomst, dan moeten wij als jonge generatie onze stem laten horen en opstaan tegen de stilstand in de kerk. We willen niet alleen klagen, maar juist de handen uit de mouwen steken en de kerk verder helpen. We zitten niet alleen als consument in de kerk, maar hebben het verlangen om te bouwen aan de kerk van de toekomst. Het is het verlangen om het een plek te laten zijn waar je jezelf kan zijn en een echte ontmoeting met God kan hebben.

YEP staat voor het inspireren en toerusten van jonge mensen in het volgen van Jezus.

YEP vraagt aandacht en ruimte binnen de gemeente voor de generatie twintig tot en met vijfendertig jaar.

YEP moedigt hen aan om aan de slag te gaan in de plaatselijke kerk.

YEP heeft het verlangen om te:
- Verbinden - We willen verbinding zoeken tussen de verschillende generaties. We moeten onze krachten bundelen en de kerk gereed maken voor de toekomst en nieuwe generaties.
- Vernieuwen - Om dat te bereiken zullen we vernieuwingen moeten aanbrengen in de liturgie en het denken. We waarderen de tradities en erkennen de rijke historie van de kerk, maar om ook nieuwe generaties zich thuis te laten voelen zullen we mee moeten gaan met de tijd.
- Delen - Dit verlangen moet een gedeeld verlangen zijn, door zowel oud als jong. Daarnaast zullen we ook moeten geven en nemen, bereid moeten zijn om naar elkaar te luisteren en iets voor de ander over te hebben.

Wil jij meedoen met YEP?
Wordt jij ook warm van deze dromen over de kerk? We zijn altijd op zoek naar twintigers en dertigers die zich op lokaal of landelijk niveau willen inzetten voor de kerk. Die helpen, organiseren, meedenken, vooruit willen. Mail naar: sanne@ewv.nl

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband