Evangelisch Werkverband

Huidig pad: Home

Afscheid ds. Hans Eschbach

Afscheid ds. Hans Eschbach

(Zie hier een foto impressie van het afscheid van ds. Hans Eschbach)

Aansluitend aan de Theologenconferentie in kerkelijk centrum De Brug in Amersfoort nam ds. Hans Eschbach - directeur, inspirator en motivator van het Evangelisch Werkverband van 1995 - 2011 afscheid van het vanwege het bereiken van de ‘pensioengerechtigde leeftijd'.

Van af het eerste begin is ds. Eschbach betrokken geweest bij het Evangelisch Werkverband. Als bestuurslid en later als directeur was hij de drijvende kracht in het Evangelisch Werkverband, de geestelijke vernieuwingsbeweging in de Protestantse kerk in Nederland.
‘Mr. EW' gaat met emeritaat - maar stilzitten is niets voor hem: ongetwijfeld vindt hij een nieuwe uitdaging om op andere wijze en in andere verbanden te 'werken in de wijngaard van zijn HEER'.

Vele bezoekers van de Theologenconferentie en genodigden namen op deze receptie afscheid van ds. Eschbach.
Groot was de verrassing voor Hans Eschbach dat als eerste spreker de burgemeester van Amersfoort, drs. Lucas Bolsius zich meldde. Nog groter werd de verbazing toen ds. Hans Eschbach te horen kreeg dat het Hare Majesteit behaagd had hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau!!
Op de foto's is een beduusde ds. Eschbach te zien!
Vervolgens werd Hans Eschbach, die vergezeld werd door zijn vrouw Kea Eschbach, toegesproken door Ad Verkerk (EW kantoormanager) die namens bestuur en team enkele cadeau 's aanbood. EW bestuurslid Arie Korengevel was de volgende spreker, die een aantal persoonlijke, gezamenlijke momenten memoreerde. Dr. Arjan Plaisier, PKN synode voorzitter, vervolgens, vergeleek Eschbach met een bergbeek die hoe-dan-ook zijn weg zoekt. Tot slot sprak drs. Arnold van Heusden, oud directeur van de Evangelische Alliantie, maar meer nog: vriend en ex-Youth for Christ -collega die enkele sterke verhalen van Eschbachs eerste activiteiten in Youth for Christ memoreerde.
Eindelijk (het zijn zijn eigen woorden) kwam ds. Eschbach zelf aan het woord: In een kort en krachtig dankwoord stelde hij onder meer dat hij blij was in zijn bediening bij het EW veel mensen bij Jezus te hebben mogen brengen: God daarvoor de eer want - zo sloot hij zijn dankwoord af - ‘ Ik ben maar een eenvoudig Haags schoffie die van de Here Jezus houdt'.
Na een moment van overdenking van een kern-tekst in Eschbachs bediening door bestuurslid ds. Peter Smilde volgde voorbede van bestuur en team voor ds. Hans Eschbach en zijn vrouw Kea.
Zingend werd tot slot hen de vredegroet toegezongen: Mijn vrede geef ik u, wees niet bevreesd (ELB 76)

Hierna hadden gasten gelegenheid ds. Eschbach en zijn vrouw persoonlijk de hand te drukken en afscheid te nemen.

(Zie hier een foto impressie van het afscheid van ds. Hans Eschbach) 

NB: In de EW-Actueel van januari 2013 staat overigens interessante artikelen van en over ds. Hans Eschbach als terugblik op zijn ruim 17 jaar bij het EW en een vooruitblik op de activiteiten, dromen en wensen van ds. Hans Eschbach in en bij het EW Mocht u de EW-Actueel niet hebben dan kunt u die hier bestellen.

Terug naar top


Site navigatie

Terug naar top


Evangelisch Werkverband